Rasbokils kyrka i Uppland

 

 

 

 

Rasbokils kyrka uppfördes på 1500-talet med vissa delar från en äldre kyrka. Kyrkan har rikliga

valvmålningar från 1500-talet. I början av 1900-talet restaurerades kyrkan under ledning av Sigurd Curman.

 

 

Kamera: Mamiya 645J med Sekor shift 50/4