Runstenar i Västmanland

 

 

Runstenarna vid Stora Rytterne kyrkoruin

Vs 1 och Vs 2

 

Runsten vid Sörgården, Vändle

Vs 5

 

Runsten vid Saltängsbron

Vs 9

 

Runsten vid Saltängsbron

Vs 10

 

Runsten vid Anundshögen

Vs 13

 

Runsten vid Målhammar

Vs 15

 

Berga runsten i Skultuna

Vs 18

 

Berga runsten i Skultuna

Vs 19

 

 

Ulvstastenen vid Svanå bruk

Vs 22

 

Gussjöstenen

Vs 23

 

Odendisastenen i Fläckebo

Vs 24

 

Grällsta runsten

Vs 27

 

Runsten i Sala landsförsamlings kyrka

Vs 29

 

 

 

 

Romfartuna kyrka - En mycket sevärd kyrka i Västmanland

 

 

 

©  MMVII - MMXV  Åke Johansson