Kurstillfällen Mittuniversitetet 2019/2020

Du kan söka på sidan genom CTRL + F
För mer information om förkortningar på sidan för muspekaren över länkarna
Kurstillfällerna på sidan är sorterad på kurskod, anmälningskod och termin


Se kurstillfällen Våren 2020

Termin HT2019

NrAnm.kodKurskodKursens namnStartSlutOrtTaktFormTerm
1J2311BI037GBiologi GR (A), Genteknik, 4 hp493Svl100NMLHT2019
2M2801EN011AEngelska AV, Lingvistisk metodologi, 7,5 hp513Svl100DSTHT2019
3M2811EN012AEngelska AV, Litteraturteori II, 7,5 hp513Svl100DSTHT2019
4L2471FÖ020AFöretagsekonomi AV, Marknadsföring i nätverk, 7,5 hp513Svl100NMLHT2019
5L3X33FÖ020AFöretagsekonomi AV, Marknadsföring i nätverk, 7,5 hp513Svl100NMLHT2019
6L4631FÖ020AFöretagsekonomi AV, Marknadsföring i nätverk, 7,5 hp513Öst100NMLHT2019
7L5X13FÖ020AFöretagsekonomi AV, Marknadsföring i nätverk, 7,5 hp513Öst100NMLHT2019
8L2341FÖ032GFöretagsekonomi GR (A), Marknadsföring, 7,5 hp513Svl100NMLHT2019
9L4511FÖ032GFöretagsekonomi GR (A), Marknadsföring, 7,5 hp513Öst100NMLHT2019
10L2421FÖ101GFöretagsekonomi GR (C), Risk Management, 7,5 hp513Svl100NMLHT2019
11L4881FÖ117GFöretagsekonomi GR (A), Personal och ekonomi, 7,5 hp513Öst100NMLHT2019
12L2411FÖ125GFöretagsekonomi GR (C), Marknadsundersökningar, 7,5 hp513Svl100NMLHT2019
13L2X25FÖ125GFöretagsekonomi GR (C), Marknadsundersökningar, 7,5 hp513Svl100NMLHT2019
14E3871GD047GGrafisk design GR (B), Vetenskaplig uppsats, 7,5 hp513Svl100NMLHT2019
15E3851GD053GGrafisk design GR (C), Vetenskaplig teori C, 7,5 hp513Svl100NMLHT2019
16E3813GD061GGrafisk design GR (A), Grafisk designhistoria, 7,5 hp513Svl100NMLHT2019
17F3875IG004GIndustriell organisation och ekonomi GR (A), Marknadsföring, 6 hp513Svl100NMLHT2019
18C5875IK101GInformatik GR (A), Arbeta i distribuerade projekt, 7,5 hp503Öst100NMLHT2019
19C5885IK101GInformatik GR (A), Arbeta i distribuerade projekt, 7,5 hp503Öst100DSTHT2019
20C5825IK110GInformatik GR (A), Vetenskaplig metod, 7,5 hp503Öst100DSTHT2019
21C5835IK110GInformatik GR (A), Vetenskaplig metod, 7,5 hp503Öst100NMLHT2019
22E2031IU139GIndustridesign GR (A), Materiallära med miljöanpassad produktutveckling, 7,5 hp503Svl100NMLHT2019
23E2331IU153GIndustridesign GR (A), Ergonomisk design, 7,5 hp493Svl100NMLHT2019
24I3851JO070GJournalistik GR (A), Journalistiskt entreprenörskap, 7,5 hp513Svl100NMLHT2019
25I2361JO076GJournalistik GR (A), Lag och rätt för journalister, 7,5 hp513Svl100NMLHT2019
26L4811JU029GJuridik GR (B), Förvaltnings- och förvaltningsprocessrätt II, 7,5 hp513Öst100NMLHT2019
27S4831KG039GKulturgeografi GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning: Analys och kompetensutveckling, 7,5 hp513Öst100NMLHT2019
28G2221KT024GKemiteknik GR (A), Kemi med energiteknik, 7,5 hp493Svl100DSTHT2019
29H5821KV024GKvalitetsteknik GR (A), Fortsättningskurs i kvalitetsteknik för risk- och krishantering, 7,5 hp503Öst100NMLHT2019
30K4121MA135GMatematik GR (A), Fördjupningskurs i matematik, 7,5 hp503Öst100NMLHT2019
31K4131MA135GMatematik GR (A), Fördjupningskurs i matematik, 7,5 hp503Öst100DSTHT2019
32I2491MK044GMedie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Organisation och kommunikation, 7,5 hp493Svl50NMLHT2019
33I2811MK072GMedie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Organisation, kommunikation och ledarskap, 15 hp499SvlTre25NMLHT2019
34O3803MV033AMedicinsk vetenskap AV, Verksamhetsförlagd utbildning - förlossningsvård II, 10,5 hp493Svl100DSTHT2019
35L4441NA008GNationalekonomi GR (A), Offentlig ekonomi, 7,5 hp513Öst100NMLHT2019
36O4861OM070GOmvårdnad GR (A), Hälsa och ohälsa II, 7,5 hp513Öst100NMLHT2019
37O3811OM071GOmvårdnad GR (B), Ledarskap och organisation av omvårdnadsarbete, 7,5 hp513Svl100NMLHT2019
38O5811OM071GOmvårdnad GR (B), Ledarskap och organisation av omvårdnadsarbete, 7,5 hp513Öst100NMLHT2019
39T3813PE104GPedagogik GR (B), Utbildningsvetenskaplig kärna III del 2 Förskollärare, 7,5 hp513Svl100DSTHT2019
40T4821PE104GPedagogik GR (B), Utbildningsvetenskaplig kärna III del 2 Förskollärare, 7,5 hp513Öst100NMLHT2019
41T2881PE176GPedagogik GR (A), Fritidshemmets uppdrag, 7,5 hp513Svl100DSTHT2019
42P5831PS064GPsykologi GR (B), Arbets- och Organisationspsykologi, 30 hp5145Öst100NMLHT2019
43P5861PS076GPsykologi GR (A), Idrottspsykologi I, 15 hp518Öst100NMLHT2019
44P4401PS078APsykologi AV, Forskningsmetod och statistik för Psykologprogrammet, 7,5 hp513Öst100NMLHT2019
45P4411PS079APsykologi AV, Neuropsykologi, utredning och intervention, för Psykologprogrammet, 7,5 hp493Öst100NMLHT2019
46M3873RK014GReligionsvetenskap GR (A), Religionsvetenskap för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp513Svl100DSTHT2019
47R4341SA025GSocialt arbete GR (B), Forskningsöversikt, 7,5 hp513Öst100NMLHT2019
48R4301SA040ASocialt arbete AV, Teoretiska perspektiv på det sociala arbetets praxis, 7,5 hp513Öst100NMLHT2019
49R4331SA045GSocialt arbete GR (C), Analys av det sociala arbetets metoder, 7,5 hp513Öst100NMLHT2019
50R4431SA055GSocialt arbete GR (A), Socionomers arbetsuppgifter och professionsroller, 6 hp523Öst100NMLHT2019
51R4461SA077GSocialt arbete GR (A), Vetenskapsteori och metod I, 7,5 hp513Öst100NMLHT2019
52R4411SA079GSocialt arbete GR (B), Socialt arbete i en föränderlig värld, 7,5 hp513Öst100NMLHT2019
53Q2X81SK005GStatsvetenskap GR (A), Internationell politik, 7,5 hp513Svl100NMLHT2019
54Q2881SK017AStatsvetenskap AV, Forskningsmetod, 7,5 hp513Svl100NMLHT2019
55Q4881SK017AStatsvetenskap AV, Forskningsmetod, 7,5 hp513Öst100NMLHT2019
56Q2811SO074GSociologi GR (B), Organisation och välfärd, 7,5 hp513Svl100NMLHT2019
57M2023SV036GSvenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling för grundlärare åk 4-6, 15 hp5016SvlTre25DSTHT2019
58S4131TR012ATurismvetenskap AV, Kvantitativa metoder i turism, 7,5 hp513Öst100NMLHT2019
59S4X01TR012ATurismvetenskap AV, Kvantitativa metoder i turism, 7,5 hp513Öst100NMLHT2019
60S4161TR054GTurismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling och hållbarhet, 7,5 hp513Öst100NMLHT2019
61S4881TR061GTurismvetenskap GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning: Analys och kompetensutveckling, 7,5 hp513Öst100NMLHT2019

Termin VT2020

NrAnm.kodKurskodKursens namnStartSlutOrtTaktFormTermin
62F2000AK005AArkiv- och informationsvetenskap AV, Arkivteori, 7,5 hp1323Svl50DSTVT2020
63F2010AK006AArkiv- och informationsvetenskap AV, Arkiv- och informationsvetenskaplig forskning, 7,5 hp1323Svl50DSTVT2020
64F2910AK009UArkiv- och informationsvetenskap GR (A), Dokumentstyrning 1, 7,5 hp412Svl50DSTVT2020
65F2920AK010UArkiv- och informationsvetenskap GR (A), Dokumentstyrning 2, 7,5 hp1323Svl50DSTVT2020
66F2030AK016AArkiv- och informationsvetenskap AV, Utveckling av teori och forskningsdesign, 15 hp412Svl100DSTVT2020
67F2020AK021AArkiv- och informationsvetenskap AV, Självständigt arbete, 30 hp423Svl100DSTVT2020
68F2002AK022AArkiv- och informationsvetenskap AV, Självständigt arbete, 15 hp1323Svl100DSTVT2020
69F2100AK025GArkiv- och informationsvetenskap GR (A), Dokumentstyrning 1, 7,5 hp412Svl50DSTVT2020
70F2004AK026GArkiv- och informationsvetenskap GR (A), Dokumentstyrning 2, 7,5 hp1323Svl50DSTVT2020
71F2120AK028GArkiv- och informationsvetenskap GR (B), Arkivredovisning, 7,5 hp1323Svl50DSTVT2020
72F2050AK031GArkiv- och informationsvetenskap GR (B), System för bevarande, 7,5 hp412Svl50DSTVT2020
73F2110AK036GArkiv- och informationsvetenskap GR (A), Registrering och dokumenthantering 1, 7,5 hp412Svl50DSTVT2020
74F2130AK037GArkiv- och informationsvetenskap GR (A), Registrering och dokumenthantering 2, 7,5 hp1323Svl50DSTVT2020
75F2140AK038GArkiv- och informationsvetenskap GR (C), Självständigt arbete, 15 hp423Svl50DSTVT2020
76Z2X10AV001GArkivkunskap GR (A), Kurs för antagningsprocessen av avtalsstudenter, 7,5 hp48Svl100NMLVT2020
77T2020BD003GBild GR (B), Bild, skapande och kreativitet, 30 hp423Svl100DSTVT2020
78J2090BI004XBiologi BE, Baskurs 2 i biologi, 7,5 hp1323Svl50NMLVT2020
79J2390BI026GBiologi GR (A), Anatomi, fysiologi, cellbiologi med histologi, 15 hp923Svl100NMLVT2020
80I2206BJ021GBildjournalistik GR (A), Att fotografera och berätta med drönare, 7,5 hp423Svl25DSTVT2020
81B5820BT001GByggnadsteknik GR (A), Byggnadsmekanik, 7,5 hp1323Öst50NMLVT2020
82B5830BT001GByggnadsteknik GR (A), Byggnadsmekanik, 7,5 hp1323Öst50DSTVT2020
83B4880BT004GByggnadsteknik GR (A), Byggproduktion I, 7,5 hp412Öst50NMLVT2020
84B4890BT004GByggnadsteknik GR (A), Byggproduktion I, 7,5 hp412Öst50DSTVT2020
85B4840BT012GByggnadsteknik GR (B), Byggproduktion II, 7,5 hp1318Öst100NMLVT2020
86B4850BT012GByggnadsteknik GR (B), Byggproduktion II, 7,5 hp1318Öst100DSTVT2020
87B5800BT013GByggnadsteknik GR (B), Datorstödd byggritning, 7,5 hp1323Öst50NMLVT2020
88B5810BT013GByggnadsteknik GR (B), Datorstödd byggritning, 7,5 hp1323Öst50DSTVT2020
89B4800BT019GByggnadsteknik GR (C), Träkonstruktioner, 7,5 hp412Öst50NMLVT2020
90B4810BT019GByggnadsteknik GR (C), Träkonstruktioner, 7,5 hp412Öst50DSTVT2020
91B4820BT024GByggnadsteknik GR (C), Examensarbete, 15 hp1323Öst100NMLVT2020
92B4830BT024GByggnadsteknik GR (C), Examensarbete, 15 hp1323Öst100DSTVT2020
93B4860BT042GByggnadsteknik GR (B), Praktisk byggproduktion, 7,5 hp1923Öst100NMLVT2020
94B4870BT042GByggnadsteknik GR (B), Praktisk byggproduktion, 7,5 hp1923Öst100DSTVT2020
95F4810DT002GDatateknik GR (B), Tillämpad datateknik, 7,5 hp412Öst50DSTVT2020
96F4820DT002GDatateknik GR (B), Tillämpad datateknik, 7,5 hp412Öst50NMLVT2020
97F2014DT003GDatateknik GR (A), Databaser, 7,5 hp412Svl50DSTVT2020
98F2062DT005ADatateknik AV, Examensarbete, 30 hp423Svl100NMLVT2020
99F2X52DT005ADatateknik AV, Examensarbete, 30 hp423Svl100NMLVT2020
100F2012DT007GDatateknik GR (A), Java II, 7,5 hp412Svl50NMLVT2020
101F3886DT011GDatateknik GR (A), Operativsystem introduktionskurs, 7,5 hp412Svl50NMLVT2020
102F3896DT019GDatateknik GR (A), Objektbaserad programmering i C++, 7,5 hp1323Svl50NMLVT2020
103F4860DT019GDatateknik GR (A), Objektbaserad programmering i C++, 7,5 hp412Öst50DSTVT2020
104F4870DT019GDatateknik GR (A), Objektbaserad programmering i C++, 7,5 hp412Öst50NMLVT2020
105F3808DT024GDatateknik GR (A), Datornätverk, 7,5 hp1323Svl50NMLVT2020
106F3876DT026GDatateknik GR (A), Objektbaserad programmering, 6 hp1323Svl50NMLVT2020
107C5842DT031GDatateknik GR (B), Applikationsutveckling för Android, 7,5 hp1323Öst50DSTVT2020
108C5852DT031GDatateknik GR (B), Applikationsutveckling för Android, 7,5 hp1323Öst50NMLVT2020
109F2016DT046GDatateknik GR (B), Datastrukturer och algoritmer, 7,5 hp1323Svl50NMLVT2020
110F2X50DT047ADatateknik AV, Datamining, 6 hp412Svl50NMLVT2020
111F3898DT047ADatateknik AV, Datamining, 6 hp412Svl50NMLVT2020
112F2X20DT055ADatateknik AV, Nätverkssäkerhet och nätverksdrift, 6 hp412Svl50NMLVT2020
113F2X72DT055ADatateknik AV, Nätverkssäkerhet och nätverksdrift, 6 hp412Svl50NMLVT2020
114F3744DT055ADatateknik AV, Nätverkssäkerhet och nätverksdrift, 6 hp412Svl50NMLVT2020
115F2046DT056ADatateknik AV, Visualisering, 6 hp1323Svl50NMLVT2020
116F2X30DT056ADatateknik AV, Visualisering, 6 hp1323Svl50NMLVT2020
117F2044DT057ADatateknik AV, Simulering och prestandaanalys av kommunikationssystem, 6 hp1323Svl50NMLVT2020
118F2X40DT057ADatateknik AV, Simulering och prestandaanalys av kommunikationssystem, 6 hp1323Svl50NMLVT2020
119F2X10DT058ADatateknik AV, Inbyggda datorsystem och realtidstillämpningar, 6 hp423Svl25NMLVT2020
120F3724DT058ADatateknik AV, Inbyggda datorsystem och realtidstillämpningar, 6 hp423Svl25NMLVT2020
121F2018DT058GDatateknik GR (B), Webbprogrammering, 7,5 hp412Svl50NMLVT2020
122C5822DT063GDatateknik GR (B), Designmönster med C++, 7,5 hp412Öst50DSTVT2020
123C5832DT063GDatateknik GR (B), Designmönster med C++, 7,5 hp412Öst50NMLVT2020
124F3828DT064GDatateknik GR (B), Datastrukturer och algoritmer, 6 hp1323Svl50NMLVT2020
125F2022DT068GDatateknik GR (B), Webbanvändbarhet, 7,5 hp1323Svl50DSTVT2020
126F4800DT076GDatateknik GR (B), Databaser, modellering och implementering, 7,5 hp423Öst25DSTVT2020
127F4850DT076GDatateknik GR (B), Databaser, modellering och implementering, 7,5 hp423Öst25NMLVT2020
128F2064DT087GDatateknik GR (B), Avancerad routing och switching II, 7,5 hp412Svl50DSTVT2020
129F2024DT093GDatateknik GR (B), Webbutveckling II, 7,5 hp412Svl50DSTVT2020
130F2170DT096GDatateknik GR (C), Programspråksteori, 7,5 hp412Svl50NMLVT2020
131F2026DT099GDatateknik GR (C), Examensarbete, 15 hp1323Svl100NMLVT2020
132F2066DT099GDatateknik GR (C), Examensarbete, 15 hp423Svl50NMLVT2020
133F2X42DT099GDatateknik GR (C), Examensarbete, 15 hp1323Svl100NMLVT2020
134F2X22DT100GDatateknik GR (B), Webbprogrammering, 6 hp412Svl50NMLVT2020
135F3818DT100GDatateknik GR (B), Webbprogrammering, 6 hp412Svl50NMLVT2020
136F2028DT102GDatateknik GR (B), ASP.NET med C#, 7,5 hp412Svl50DSTVT2020
137F4830DT133GDatateknik GR (C), Självständigt arbete, 15 hp1323Öst100DSTVT2020
138F4840DT133GDatateknik GR (C), Självständigt arbete, 15 hp1323Öst100NMLVT2020
139F2160DT137GDatateknik GR (B), Industriell datakommunikation, 7,5 hp1323Svl50DSTVT2020
140F3848DT138GDatateknik GR (A), Introduktion till programmering och dataanalys, 6 hp1323Svl50NMLVT2020
141F2032DT140GDatateknik GR (B), Självständigt arbete, 15 hp1323Svl100DSTVT2020
142F2068DT140GDatateknik GR (B), Självständigt arbete, 15 hp1323Svl100DSTVT2020
143F2034DT145GDatateknik GR (B), Datorsäkerhet, 7,5 hp412Svl50NMLVT2020
144C4240DT146GDatateknik GR (A), Webbprogrammering med HTML5, CSS3 och JavaScript, 7,5 hp1323Öst50DSTVT2020
145C4250DT146GDatateknik GR (A), Webbprogrammering med HTML5, CSS3 och JavaScript, 7,5 hp1323Öst50NMLVT2020
146F2036DT152GDatateknik GR (B), Webbdesign för CMS, 7,5 hp1323Svl50DSTVT2020
147F3868DT159GDatateknik GR (B), Tillämpad datateknik, 6 hp1323Svl50NMLVT2020
148C5834DT160GDatateknik GR (A), Datorsystem och programmering, 7,5 hp412Svl50NMLVT2020
149F2150DT160GDatateknik GR (A), Datorsystem och programmering, 7,5 hp412Svl50DSTVT2020
150C5802DT161GDatateknik GR (B), Webbprogrammering med PHP och PostgreSQL, 7,5 hp412Öst50DSTVT2020
151C5812DT161GDatateknik GR (B), Webbprogrammering med PHP och PostgreSQL, 7,5 hp412Öst50NMLVT2020
152C5862DT167GDatateknik GR (B), Mjukvarusäkerhet, 7,5 hp1323Öst50NMLVT2020
153C5872DT167GDatateknik GR (B), Mjukvarusäkerhet, 7,5 hp1323Öst50DSTVT2020
154F2038DT170GDatateknik GR (C), Applikationsutveckling i Java, projektkurs, 7,5 hp412Svl50NMLVT2020
155C4220DT175GDatateknik GR (C), Artificiell Intelligens för agenter, 7,5 hp412Öst50DSTVT2020
156C4230DT175GDatateknik GR (C), Artificiell Intelligens för agenter, 7,5 hp412Öst50NMLVT2020
157F2400DV001GDatavetenskap GR (A), Datorer och data från grunden, 7,5 hp412Svl50DSTVT2020
158F2080DV002GDatavetenskap GR (A), Programmeringsmetodik I med Java, 7,5 hp412Svl50DSTVT2020
159F2070DV006GDatavetenskap GR (A), Introduktion till IT-rätt och datasäkerhet, 7,5 hp1323Svl50DSTVT2020
160F2040DV015GDatavetenskap GR (C), Examensarbete Datavetenskap, 15 hp423Svl50DSTVT2020
161F2090DV019GDatavetenskap GR (B), XML, 7,5 hp1323Svl50DSTVT2020
162F2060DV020GDatavetenskap GR (B), Informationssystemutveckling, 7,5 hp412Svl50DSTVT2020
163D2180EL014AElektronik AV, Sensornätverk, 6 hp1323Svl50NMLVT2020
164D3886EL024AElektronik AV, Sensornätverk, 7,5 hp1323Svl50NMLVT2020
165D3X64EL024AElektronik AV, Sensornätverk, 7,5 hp1323Svl50NMLVT2020
166D2200EL038AElektronik AV, Examensarbete för masterexamen, 30 hp423Svl100DSTVT2020
167D3808EL038AElektronik AV, Examensarbete för masterexamen, 30 hp423Svl100NMLVT2020
168D2160EL039AElektronik AV, Examensarbete för civilingenjörsexamen, 30 hp423Svl100NMLVT2020
169D2170EL042AElektronik AV, Programmering av inbyggda system, 12 hp412Svl100NMLVT2020
170D3866EL043AElektronik AV, Programmering av inbyggda system, 9 hp412Svl50NMLVT2020
171D3X74EL043AElektronik AV, Programmering av inbyggda system, 9 hp412Svl50NMLVT2020
172D3896EL044AElektronik AV, Fysikalisk modellering av inbyggda system, 7,5 hp1323Svl50NMLVT2020
173D3X76EL044AElektronik AV, Fysikalisk modellering av inbyggda system, 7,5 hp1323Svl50NMLVT2020
174D2190EL056AElektronik AV, Fysikalisk modellering av inbyggda system, 6 hp1323Svl50NMLVT2020
175M2250EN001GEngelska GR (A), , 30 hp423Svl100NMLVT2020
176M2260EN001GEngelska GR (A), , 30 hp423Svl100DSTVT2020
177M2X80EN001GEngelska GR (A), , 30 hp423Svl100NMLVT2020
178M2210EN002GEngelska GR (A), Business Writing, 7,5 hp423Svl25DSTVT2020
179M2X10EN002GEngelska GR (A), Business Writing, 7,5 hp423Svl25DSTVT2020
180M2870EN005AEngelska AV, Examensarbete, 30 hp423Svl100DSTVT2020
181M2270EN006GEngelska GR (B), , 30 hp423Svl100DSTVT2020
182M2280EN006GEngelska GR (B), , 30 hp423Svl100NMLVT2020
183M3X50EN006GEngelska GR (B), , 30 hp423Svl100NMLVT2020
184M2240EN008GEngelska GR (C), , 30 hp423Svl100DSTVT2020
185M2509EN014AEngelska AV, Självständigt arbete. Kompletterande pedagogisk utbildning. Ämneslärare åk 7-9 och gymnasielärare, 15 hp1935Svl50DSTVT2020
186M2860EN015GEngelska GR (A), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp423Svl100NMLVT2020
187M2012EN016AEngelska AV, Engelska för grundlärare åk 4-6. Självständigt arbete., 15 hp423Svl50DSTVT2020
188M2840EN016GEngelska GR (A), Engelska II för grundlärare åk 4-6, 15 hp1423Svl100DSTVT2020
189M2830EN017GEngelska GR (A), Engelska I för grundlärare åk 4-6, 15 hp817Svl100DSTVT2020
190M2820EN018GEngelska GR (A), Engelska för förskoleklass och åk 1-3, 15 hp1423Svl100DSTVT2020
191M7130EN019GEngelska GR (A), Engelska I för grundlärare åk 4-6 (A1), 7,5 hp1723JämtlandTre25DSTVT2020
192M7140EN019GEngelska GR (A), Engelska I för grundlärare åk 4-6 (A1), 7,5 hp1723Vnorr/HälsTre25DSTVT2020
193M2850EN020GEngelska GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp423Svl100NMLVT2020
194M2220EN022GEngelska GR (A), Muntlig affärsengelska, 7,5 hp1423Svl50DSTVT2020
195M2810EN023GEngelska GR (A), Muntlig och skriftlig färdighet, 7,5 hp1823Svl100DSTVT2020
196M2230EN024GEngelska GR (A), Business Writing II, 7,5 hp413Svl50DSTVT2020
197M3140EN025GEngelska GR (C), Engelska för gymnasielärare, 30 hp423Svl100NMLVT2020
198M3050EN026GEngelska GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 hp913Svl100NMLVT2020
199G3852ER015GEnergiteknik GR (C), Examensarbete, 15 hp1323Svl100NMLVT2020
200G3862ER015GEnergiteknik GR (C), Examensarbete, 15 hp1323Svl100DSTVT2020
201G2010ER039GEnergiteknik GR (A), Underhållsteknik och projektstyrning, 7,5 hp412Svl50DSTVT2020
202G3802ER039GEnergiteknik GR (A), Underhållsteknik och projektstyrning, 7,5 hp412Svl50NMLVT2020
203G2040ER040GEnergiteknik GR (B), Systemmodellering, 7,5 hp1323Svl50DSTVT2020
204G3822ER040GEnergiteknik GR (B), Systemmodellering, 7,5 hp1323Svl50NMLVT2020
205G3842ER042GEnergiteknik GR (C), Biobränsle, 7,5 hp412Svl50NMLVT2020
206G3882ER042GEnergiteknik GR (C), Biobränsle, 7,5 hp412Svl50DSTVT2020
207G3872ER043GEnergiteknik GR (B), Sol-, vind- och värmepumpsystem, 7,5 hp412Svl50DSTVT2020
208G3890ER043GEnergiteknik GR (B), Sol-, vind- och värmepumpsystem, 7,5 hp412Svl50NMLVT2020
209G2020ER049GEnergiteknik GR (B), Kraft och värmeteknik, 7,5 hp412Svl50DSTVT2020
210G3812ER049GEnergiteknik GR (B), Kraft och värmeteknik, 7,5 hp412Svl50NMLVT2020
211G2030ER050GEnergiteknik GR (C), Kraft och värmesystem, 7,5 hp1323Svl50DSTVT2020
212G3832ER050GEnergiteknik GR (C), Kraft och värmesystem, 7,5 hp1323Svl50NMLVT2020
213G2050ER051GEnergiteknik GR (A), Tillämpad energiteknik för processoperatörer, 7,5 hp413Svl50DSTVT2020
214G2060ER052GEnergiteknik GR (A), Drift- och underhållsteknik, 7,5 hp413Svl50DSTVT2020
215D3898ET027GElektroteknik GR (B), Kraftelektronik, 7,5 hp413Svl50DSTVT2020
216D3874ET047GElektroteknik GR (A), Ellära och elektronik, 6 hp423Svl25NMLVT2020
217F3866ET050GElektroteknik GR (B), Reglerteknik, 6 hp412Svl50NMLVT2020
218F2074ET051GElektroteknik GR (B), Signaler och system, 6 hp423Svl25NMLVT2020
219D3864ET061GElektroteknik GR (A), Digitalteknik med VHDL, 6 hp412Svl50NMLVT2020
220D2140ET071GElektroteknik GR (A), Digitalteknik med PLC, 7,5 hp1323Svl50DSTVT2020
221D3818ET071GElektroteknik GR (A), Digitalteknik med PLC, 7,5 hp1323Svl50NMLVT2020
222D2210ET078GElektroteknik GR (C), Hållbar elenergianvändning, 7,5 hp413Svl50DSTVT2020
223D3134ET079GElektroteknik GR (C), Signalteori, 3 hp412Svl25NMLVT2020
224D3868ET081GElektroteknik GR (C), Prototypkonstruktion av elektroniksystem, 6 hp412Svl50NMLVT2020
225D2110ET084GElektroteknik GR (A), Introduktion till styr- och reglerteknik, 7,5 hp1323Svl50NMLVT2020
226D2120ET084GElektroteknik GR (A), Introduktion till styr- och reglerteknik, 7,5 hp1323Svl50DSTVT2020
227D2130ET085GElektroteknik GR (A), Elmaskiner och drivsystem, 7,5 hp1323Svl50DSTVT2020
228D3828ET085GElektroteknik GR (A), Elmaskiner och drivsystem, 7,5 hp1323Svl50NMLVT2020
229D3826ET090GElektroteknik GR (A), Ljudteori, 7,5 hp413Svl50DSTVT2020
230D3846ET092GElektroteknik GR (A), Audioteknologi 1, 7,5 hp1423Svl50DSTVT2020
231D2060ET094GElektroteknik GR (C), Avancerad processtyrning, 7,5 hp412Svl50DSTVT2020
232D3838ET094GElektroteknik GR (C), Avancerad processtyrning, 7,5 hp412Svl50NMLVT2020
233D3858ET099GElektroteknik GR (A), Digitalteknik med PLC, 6 hp1323Svl50NMLVT2020
234D3876ET100GElektroteknik GR (C), Prototypkonstruktion av inbyggda system, 6 hp412Svl50NMLVT2020
235D3X66ET100GElektroteknik GR (C), Prototypkonstruktion av inbyggda system, 6 hp412Svl50NMLVT2020
236D2150ET103GElektroteknik GR (B), Industriell robotteknik, 7,5 hp412Svl50DSTVT2020
237D3888ET104GElektroteknik GR (A), Digitalteknik och programmering av industriella datorsystem, 7,5 hp1423Svl50DSTVT2020
238D3878ET105GElektroteknik GR (C), Hållbar elenergianvändning, 6 hp412Svl50NMLVT2020
239D2090ET107GElektroteknik GR (C), Examensarbete för kandidat, 15 hp1323Svl100NMLVT2020
240D2070ET108GElektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjör, 15 hp1323Svl100DSTVT2020
241D2100ET108GElektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjör, 15 hp1423Svl100DSTVT2020
242D3848ET108GElektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjör, 15 hp1323Svl100NMLVT2020
243N2140FH002GFolkhälsovetenskap GR (A), Våld i nära relationer, 7,5 hp423Svl25DSTVT2020
244N2050FH006AFolkhälsovetenskap AV, Vetenskapligt arbete, 15 hp423Svl50DSTVT2020
245N3X00FH006AFolkhälsovetenskap AV, Vetenskapligt arbete, 15 hp423Svl50NMLVT2020
246N2010FH010AFolkhälsovetenskap AV, Kvalitativ metod i hälsovetenskap, 7,5 hp413Svl50DSTVT2020
247N2X20FH014GFolkhälsovetenskap GR (B), Supervised Internship, 7,5 hp1423Svl50NMLVT2020
248N2100FH015GFolkhälsovetenskap GR (C), , 30 hp423Svl100DSTVT2020
249N2800FH020AFolkhälsovetenskap AV, Vetenskapligt arbete II, 15 hp423Svl50DSTVT2020
250N2020FH022AFolkhälsovetenskap AV, Samhällsplanering och riskbedömning, 7,5 hp1423Svl50DSTVT2020
251N2130FH025GFolkhälsovetenskap GR (B), Socialepidemiologi, 7,5 hp1923Svl100DSTVT2020
252N2110FH026GFolkhälsovetenskap GR (B), Delaktighet och social förändring, 7,5 hp1923Svl100DSTVT2020
253N2120FH027GFolkhälsovetenskap GR (B), Projektledning, 7,5 hp48Svl100DSTVT2020
254N2200FH030GFolkhälsovetenskap GR (B), Delaktighet och social förändring, 7,5 hp1923Svl100DSTVT2020
255N2230FH031GFolkhälsovetenskap GR (B), Projektledning, 7,5 hp48Svl100DSTVT2020
256N2240FH032GFolkhälsovetenskap GR (B), Socialepidemiologi, 7,5 hp1923Svl100DSTVT2020
257N2250FH033GFolkhälsovetenskap GR (A), Våld i nära relationer, 7,5 hp423Svl25DSTVT2020
258E2020FT028GFotografi GR (A), Digital fotografi, 7,5 hp413Svl50NMLVT2020
259E2X76FT028GFotografi GR (A), Digital fotografi, 7,5 hp413Svl50NMLVT2020
260E2040FT029GFotografi GR (A), Fotografi och film, 7,5 hp1423Svl50NMLVT2020
261E2X86FT029GFotografi GR (A), Fotografi och film, 7,5 hp1423Svl50NMLVT2020
262E2050FT032GFotografi GR (A), Introduktion till fotografi och forskning, 7,5 hp413Svl50NMLVT2020
263E2X10FT032GFotografi GR (A), Introduktion till fotografi och forskning, 7,5 hp413Svl50NMLVT2020
264E2090FT033GFotografi GR (A), Fotografi och plats, 7,5 hp413Svl50NMLVT2020
265E2X20FT033GFotografi GR (A), Fotografi och plats, 7,5 hp413Svl50NMLVT2020
266E2330FT034GFotografi GR (A), Fotografiskt forskningsprojekt, 7,5 hp1423Svl50NMLVT2020
267E2X30FT034GFotografi GR (A), Fotografiskt forskningsprojekt, 7,5 hp1423Svl50NMLVT2020
268J2120FY002GFysik GR (A), Elektromagnetism och vågrörelselära A, 7,5 hp412Svl50NMLVT2020
269J2060FY004XFysik BE, Baskurs 2 i fysik, 7,5 hp1323Svl50NMLVT2020
270J4010FY004XFysik BE, Baskurs 2 i fysik, 7,5 hp1323Öst50NMLVT2020
271J3860FY024GFysik GR (A), Elektromagnetism och vågrörelselära I, 6 hp412Svl50NMLVT2020
272J3870FY025GFysik GR (A), Modern fysik, 6 hp1323Svl50NMLVT2020
273J2140FY038GFysik GR (B), Mekanik II, 9 hp423Svl25NMLVT2020
274J3820FY038GFysik GR (B), Mekanik II, 9 hp412Svl50NMLVT2020
275L2290FÖ007AFöretagsekonomi AV, Magisteruppsats, 15 hp1423Svl100NMLVT2020
276L2X34FÖ007AFöretagsekonomi AV, Magisteruppsats, 15 hp1423Svl100NMLVT2020
277L4340FÖ007AFöretagsekonomi AV, Magisteruppsats, 15 hp1423Öst100NMLVT2020
278L5X30FÖ007AFöretagsekonomi AV, Magisteruppsats, 15 hp1423Öst100NMLVT2020
279L2350FÖ012UFöretagsekonomi AV, Företagsvärdering: diskonterade kassaflödesansatser, 4,5 hp920Svl25DSTVT2020
280L2340FÖ013UFöretagsekonomi AV, Kund- och affärsrelationer: affärsrelationskvalitet, 3 hp613Svl25DSTVT2020
281L4290FÖ014GFöretagsekonomi GR (C), Företagande i upplevelseindustrin, 7,5 hp913Öst100NMLVT2020
282L5X22FÖ014GFöretagsekonomi GR (C), Företagande i upplevelseindustrin, 7,5 hp913Öst100NMLVT2020
283L2360FÖ016UFöretagsekonomi AV, Företagsvärdering: expertis och intuition, 1,5 hp1519Svl25DSTVT2020
284L2330FÖ017UFöretagsekonomi AV, Kund- och affärsrelationer: kundengagemang, 4,5 hp617Svl25DSTVT2020
285L2410FÖ017UFöretagsekonomi AV, Kund- och affärsrelationer: kundengagemang, 4,5 hp1835Svl25DSTVT2020
286L2400FÖ019UFöretagsekonomi AV, Förändringsledning: organisationsutveckling, 1,5 hp2124Svl25DSTVT2020
287L2260FÖ020GFöretagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats, 15 hp1423Svl100NMLVT2020
288L4310FÖ020GFöretagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats, 15 hp1423Öst100NMLVT2020
289L5X24FÖ020GFöretagsekonomi GR (C), Kandidatuppsats, 15 hp1423Öst100NMLVT2020
290L2390FÖ021UFöretagsekonomi AV, Förändringsledning: agilitet och anpassningsförmåga, 4,5 hp1021Svl25DSTVT2020
291L2270FÖ022AFöretagsekonomi AV, Kvalitativa metoder, 7,5 hp413Svl50NMLVT2020
292L2X30FÖ022AFöretagsekonomi AV, Kvalitativa metoder, 7,5 hp413Svl50NMLVT2020
293L4350FÖ022AFöretagsekonomi AV, Kvalitativa metoder, 7,5 hp413Öst50NMLVT2020
294L5X26FÖ022AFöretagsekonomi AV, Kvalitativa metoder, 7,5 hp413Öst50NMLVT2020
295L2280FÖ025AFöretagsekonomi AV, Kvantitativa metoder, 7,5 hp413Svl50NMLVT2020
296L2X32FÖ025AFöretagsekonomi AV, Kvantitativa metoder, 7,5 hp413Svl50NMLVT2020
297L4330FÖ025AFöretagsekonomi AV, Kvantitativa metoder, 7,5 hp413Öst50NMLVT2020
298L5X28FÖ025AFöretagsekonomi AV, Kvantitativa metoder, 7,5 hp413Öst50NMLVT2020
299L7140FÖ032GFöretagsekonomi GR (A), Marknadsföring, 7,5 hp1423Svl/Öst50DSTVT2020
300L2230FÖ085GFöretagsekonomi GR (B), Strategisk ledning, 7,5 hp1923Svl100NMLVT2020
301L4270FÖ085GFöretagsekonomi GR (B), Strategisk ledning, 7,5 hp1923Öst100NMLVT2020
302L7160FÖ085GFöretagsekonomi GR (B), Strategisk ledning, 7,5 hp1423Svl/Öst50DSTVT2020
303L7100FÖ091GFöretagsekonomi GR (A), Externredovisning, 7,5 hp413Svl/Öst50DSTVT2020
304L7130FÖ092GFöretagsekonomi GR (A), Ekonomistyrning, 7,5 hp1423Svl/Öst50DSTVT2020
305L2040FÖ095GFöretagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp913Svl100NMLVT2020
306L4250FÖ095GFöretagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp913Öst100NMLVT2020
307L7150FÖ095GFöretagsekonomi GR (B), Externredovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp413Svl/Öst50DSTVT2020
308L2030FÖ096GFöretagsekonomi GR (B), Finansiering, 7,5 hp48Svl100NMLVT2020
309L4240FÖ096GFöretagsekonomi GR (B), Finansiering, 7,5 hp48Öst100NMLVT2020
310L2220FÖ097GFöretagsekonomi GR (B), Metod, 7,5 hp1418Svl100NMLVT2020
311L4260FÖ097GFöretagsekonomi GR (B), Metod, 7,5 hp1418Öst100NMLVT2020
312L7170FÖ098GFöretagsekonomi GR (C), Redovisnings- och revisionsteori, 7,5 hp413Svl/Öst50DSTVT2020
313L7180FÖ099GFöretagsekonomi GR (C), Koncernredovisning och revisionsmetodik, 7,5 hp1423Svl/Öst50DSTVT2020
314L4110FÖ106GFöretagsekonomi GR (A), Samhällsentreprenörskap – ledarskap, organisation och finansiering, 15 hp42Öst25DSTVT2020
315L4280FÖ109GFöretagsekonomi GR (C), Relationsmarknadsföring och varumärkesstrategi, 7,5 hp48Öst100NMLVT2020
316L5X20FÖ109GFöretagsekonomi GR (C), Relationsmarknadsföring och varumärkesstrategi, 7,5 hp48Öst100NMLVT2020
317L4300FÖ116GFöretagsekonomi GR (C), Företagsekonomisk praktik, 15 hp1423Öst100NMLVT2020
318L7120FÖ117GFöretagsekonomi GR (A), Personal och ekonomi, 7,5 hp423Svl/Öst25DSTVT2020
319L7110FÖ118GFöretagsekonomi GR (A), Organisation och ledarskap, 7,5 hp413Svl/Öst50DSTVT2020
320L2240FÖ122GFöretagsekonomi GR (C), Reglering och finansiella tjänster, 7,5 hp48Svl100NMLVT2020
321L2250FÖ123GFöretagsekonomi GR (C), Risk och försäkring, 7,5 hp913Svl100NMLVT2020
322E3852GD004GGrafisk design GR (A), Webbdesign, 7,5 hp1418Svl100NMLVT2020
323E3X42GD004GGrafisk design GR (A), Webbdesign, 7,5 hp1418Svl100NMLVT2020
324E2X78GD009GGrafisk design GR (A), Grafisk design, 7,5 hp913Svl100NMLVT2020
325E3842GD009GGrafisk design GR (A), Grafisk design, 7,5 hp913Svl100NMLVT2020
326E3862GD029GGrafisk design GR (B), Grafiskt förpackningsprojekt, 7,5 hp1923Svl100NMLVT2020
327E2860GD050GGrafisk design GR (C), Självständigt arbete, 22,5 hp923Svl100NMLVT2020
328E2850GD052GGrafisk design GR (C), Vetenskaplig metod C, 7,5 hp48Svl100NMLVT2020
329E3876GD054GGrafisk design GR (A), Magasinsprojekt, 7,5 hp1923Svl100NMLVT2020
330E3X94GD054GGrafisk design GR (A), Magasinsprojekt, 7,5 hp1923Svl100NMLVT2020
331E3872GD055GGrafisk design GR (B), Praktik, 15 hp918Svl100NMLVT2020
332E3882GD056GGrafisk design GR (B), Typografi och bokformgivning, 7,5 hp48Svl100NMLVT2020
333E3856GD057GGrafisk design GR (A), Illustration, 7,5 hp48Svl100NMLVT2020
334E3X86GD057GGrafisk design GR (A), Illustration, 7,5 hp48Svl100NMLVT2020
335E3866GD063GGrafisk design GR (A), Kommunikativ förpackningsdesign, 7,5 hp913Svl100NMLVT2020
336Q2080GE011GGenusvetenskap GR (A), Feministisk teori och intersektionella maktanalyser A2, 15 hp423Svl50DSTVT2020
337M4160GE014GGenusvetenskap GR (A), Intersektionella perspektiv på risk och säkerhet, 7,5 hp48Öst100NMLVT2020
338M4170GE016GGenusvetenskap GR (A), Feministiska perspektiv på kris, krisberedskap och krishantering, 7,5 hp913Öst100NMLVT2020
339M7110GE016GGenusvetenskap GR (A), Feministiska perspektiv på kris, krisberedskap och krishantering, 7,5 hp1423Svl/Öst50DSTVT2020
340M7120GE017GGenusvetenskap GR (A), Normkritik som teori och praktik, 15 hp423Svl/Öst50DSTVT2020
341S2800GG001AGeografi AV, Självständigt arbete, 15 hp423Svl50DSTVT2020
342M2890HI001AHistoria AV, Humaniora och bildning, 7,5 hp48Svl100DSTVT2020
343M2290HI001GHistoria GR (A), , 30 hp423Svl100DSTVT2020
344M2300HI001GHistoria GR (A), , 30 hp423Svl100NMLVT2020
345M2330HI002GHistoria GR (B), , 30 hp423Svl100DSTVT2020
346M2340HI002GHistoria GR (B), , 30 hp423Svl100NMLVT2020
347M2350HI004GHistoria GR (C), , 30 hp423Svl100NMLVT2020
348M2360HI004GHistoria GR (C), , 30 hp423Svl100DSTVT2020
349M3852HI015AHistoria AV, Empiriskt forskningsfält, 7,5 hp913Svl100DSTVT2020
350M2310HI017GHistoria GR (A), Släktforskning - en introduktion, 7,5 hp423Svl25DSTVT2020
351M2499HI020AHistoria AV, Självständigt arbete. Kompletterande pedagogisk utbildning. Ämneslärare åk 7-9 och gymnasielärare, 15 hp1935SvlTre25DSTVT2020
352M3840HI021AHistoria AV, Självständigt arbete för grundlärare åk 4-6, 15 hp423Svl50DSTVT2020
353M3810HI035GHistoria GR (A), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp423Svl100NMLVT2020
354M3800HI036GHistoria GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp423Svl100NMLVT2020
355M3830HI041GHistoria GR (A), Historia och Religionsvetenskap för grundlärare, förskoleklass och åk 1-3, 7,5 hp913Svl100DSTVT2020
356M3820HI044GHistoria GR (C), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp423Svl100NMLVT2020
357M2320HI056GHistoria GR (A), När Sverige blev till: medeltiden, ca 1050-1350, 7,5 hp423Svl25DSTVT2020
358M3070HI064GHistoria GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 hp913Svl100NMLVT2020
359F2054IG001AIndustriell organisation och ekonomi AV, Examensarbete, 30 hp423Svl100NMLVT2020
360F2360IG007AIndustriell organisation och ekonomi AV, Organisationskultur och förändring, 7,5 hp1323Svl50DSTVT2020
361F2930IG016AIndustriell organisation och ekonomi AV, Självständigt arbete, 15 hp1323Svl100DSTVT2020
362F2052IG017AIndustriell organisation och ekonomi AV, Formella metoder, risk- och beslutsanalys, 6 hp1323Svl50NMLVT2020
363F2042IG021GIndustriell organisation och ekonomi GR (A), Affärsplaner och kommersialisering, 7,5 hp412Svl50DSTVT2020
364F2056IG027GIndustriell organisation och ekonomi GR (C), Självständigt arbete, 15 hp1323Svl100NMLVT2020
365F3856IG028GIndustriell organisation och ekonomi GR (A), Introduktion till projektbaserad produktutveckling, 6 hp423Svl25NMLVT2020
366F3858IG035GIndustriell organisation och ekonomi GR (B), Affärssystem, 6 hp423Svl25NMLVT2020
367F2900IG036GIndustriell organisation och ekonomi GR (C), Informationssäkerhet, 7,5 hp1323Svl50DSTVT2020
368F3838IG037GIndustriell organisation och ekonomi GR (B), Process- och systemutveckling, 6 hp412Svl50NMLVT2020
369F3878IG038GIndustriell organisation och ekonomi GR (B), Mikroekonomisk teori och industriell organisation, 7,5 hp412Svl50NMLVT2020
370F2X60IG040GIndustriell organisation och ekonomi GR (C), Risk- och beslutsanalys, 7,5 hp412Svl50NMLVT2020
371F3888IG040GIndustriell organisation och ekonomi GR (C), Risk- och beslutsanalys, 7,5 hp412Svl50NMLVT2020
372F2058IG043GIndustriell organisation och ekonomi GR (C), Informationssäkerhet, 6 hp1323Svl50NMLVT2020
373C4200IK019AInformatik AV, Kunskapshantering i distribuerade miljöer, 7,5 hp1323Öst50DSTVT2020
374C4010IK021AInformatik AV, Designvetenskap, 7,5 hp1323Öst50DSTVT2020
375C4210IK042AInformatik AV, Examensarbete, 15 hp1323Öst100DSTVT2020
376C4280IK048GInformatik GR (C), Bedömning av aktuell forskning och utveckling, 15 hp413Öst100DSTVT2020
377C4290IK048GInformatik GR (C), Bedömning av aktuell forskning och utveckling, 15 hp413Öst100NMLVT2020
378C5870IK060GInformatik GR (A), Projektledning, 7,5 hp412Öst50DSTVT2020
379C4400IK075GInformatik GR (B), Tillämpat systemutvecklingsarbete – examensarbete, 15 hp1423Öst100DSTVT2020
380C4410IK075GInformatik GR (B), Tillämpat systemutvecklingsarbete – examensarbete, 15 hp1423Öst100NMLVT2020
381C4260IK093GInformatik GR (B), Analys och design av informationssystem, 15 hp1423Öst100DSTVT2020
382C4270IK093GInformatik GR (B), Analys och design av informationssystem, 15 hp1423Öst100NMLVT2020
383C4340IK100GInformatik GR (C), Examensarbete, 15 hp1423Öst100DSTVT2020
384C4350IK100GInformatik GR (C), Examensarbete, 15 hp1423Öst100NMLVT2020
385C4300IK102GInformatik GR (B), Datamodellering och databaser, 7,5 hp913Öst100DSTVT2020
386C4310IK102GInformatik GR (B), Datamodellering och databaser, 7,5 hp913Öst100NMLVT2020
387C4380IK106GInformatik GR (B), Människa-Dator-Interaktion, 7,5 hp48Öst100DSTVT2020
388C4390IK106GInformatik GR (B), Människa-Dator-Interaktion, 7,5 hp48Öst100NMLVT2020
389C4320IK108GInformatik GR (B), Distribuerad systemutveckling, 7,5 hp48Öst100DSTVT2020
390C4330IK108GInformatik GR (B), Distribuerad systemutveckling, 7,5 hp48Öst100NMLVT2020
391C4360IK109GInformatik GR (B), Hållbar systemutveckling, 7,5 hp913Öst100DSTVT2020
392C4370IK109GInformatik GR (B), Hållbar systemutveckling, 7,5 hp913Öst100NMLVT2020
393E2820IU029AIndustridesign AV, Designstrategi, 6 hp1323Svl50NMLVT2020
394E2810IU095GIndustridesign GR (A), Skiss- och modellteknik, 6 hp1323Svl50NMLVT2020
395E3816IU098GIndustridesign GR (A), Praktikarbete, 4,5 hp2123Svl100NMLVT2020
396E3X28IU098GIndustridesign GR (A), Praktikarbete, 4,5 hp2123Svl50NMLVT2020
397E3894IU099GIndustridesign GR (A), Designhistoria, 3 hp712Svl25NMLVT2020
398E2010IU101GIndustridesign GR (A), Design av lätthanterliga förpackningar, 15 hp423Svl50DSTVT2020
399E3836IU108GIndustridesign GR (C), Design för frihet, 7,5 hp48Svl100NMLVT2020
400E3826IU117GIndustridesign GR (A), Färglära, 3 hp1416Svl25NMLVT2020
401E3806IU119GIndustridesign GR (A), Designmetodik, 4,5 hp42Svl25NMLVT2020
402E2800IU125GIndustridesign GR (A), Designintroduktion, 6 hp412Svl50NMLVT2020
403E3892IU126GIndustridesign GR (B), Designmetodik, 6 hp412Svl50NMLVT2020
404E3804IU130GIndustridesign GR (A), Kreativitet och problemlösning, 7,5 hp1623SvlTre25NMLVT2020
405E3814IU132GIndustridesign GR (B), Projektarbete, 7,5 hp1317Svl100NMLVT2020
406E3X08IU132GIndustridesign GR (B), Projektarbete, 7,5 hp1317Svl100NMLVT2020
407E3824IU134GIndustridesign GR (C), Designmanagement, 7,5 hp913Svl100NMLVT2020
408E3834IU135GIndustridesign GR (A), Konstnärlig träning, 3 hp1820SvlTre25NMLVT2020
409E3X26IU135GIndustridesign GR (A), Konstnärlig träning, 3 hp1820SvlTre25NMLVT2020
410E3X06IU136GIndustridesign GR (A), Skissteknik, 3 hp46SvlTre25NMLVT2020
411E3854IU146GIndustridesign GR (A), Produktsemiotik, 4,5 hp412Svl25NMLVT2020
412E3X96IU146GIndustridesign GR (A), Produktsemiotik, 4,5 hp412Svl50NMLVT2020
413E2300IU152GIndustridesign GR (A), Digital skissteknik, 3 hp46SvlTre25NMLVT2020
414E2X40IU152GIndustridesign GR (A), Digital skissteknik, 3 hp46SvlTre25NMLVT2020
415E2340IU155GIndustridesign GR (C), Examensarbete, 15 hp423Svl50NMLVT2020
416N4840IV006AIdrottsvetenskap AV, Forskningsverktyg och metodologi, 15 hp1423Öst100NMLVT2020
417N4180IV009AIdrottsvetenskap AV, Träningslära mot vald specialidrott, 7,5 hp1423Öst50DSTVT2020
418N4X70IV009AIdrottsvetenskap AV, Träningslära mot vald specialidrott, 7,5 hp1423Öst50DSTVT2020
419N4050IV010AIdrottsvetenskap AV, Coaching, ledarskap och organisation, 7,5 hp413Öst50DSTVT2020
420N4X32IV010AIdrottsvetenskap AV, Coaching, ledarskap och organisation, 7,5 hp413Öst50DSTVT2020
421N4870IV011AIdrottsvetenskap AV, Utveckling av teori och experiment, 15 hp413Öst100NMLVT2020
422N4850IV012AIdrottsvetenskap AV, Projekt I, 15 hp413Öst100NMLVT2020
423N4010IV012GIdrottsvetenskap GR (A), Fysisk aktivitet och hälsa, 7,5 hp913Öst100NMLVT2020
424N4860IV013AIdrottsvetenskap AV, Projekt II, 15 hp1423Öst100NMLVT2020
425N4830IV014AIdrottsvetenskap AV, Examensarbete, 30 hp423Öst100NMLVT2020
426N4040IV036GIdrottsvetenskap GR (A), Träningslära I, 7,5 hp1923Öst100NMLVT2020
427N4020IV044GIdrottsvetenskap GR (A), Kinesiologi - rörelselära, 7,5 hp1418Öst100NMLVT2020
428N4030IV046GIdrottsvetenskap GR (B), Praktiskt ledarskap, 7,5 hp913Öst100NMLVT2020
429N4800IV047GIdrottsvetenskap GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp1923Öst100NMLVT2020
430N4890IV053GIdrottsvetenskap GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning, 7,5 hp923Öst25NMLVT2020
431N4880IV054GIdrottsvetenskap GR (C), Examensarbete, 15 hp923ÖstTre25NMLVT2020
432N4190IV056GIdrottsvetenskap GR (B), Nutrition med inriktning mot idrott, 7,5 hp1418Öst100NMLVT2020
433N4X34IV056GIdrottsvetenskap GR (B), Nutrition med inriktning mot idrott, 7,5 hp1418Öst100NMLVT2020
434N4220IV059GIdrottsvetenskap GR (A), Vetenskap och praktik inom skidsporter, 7,5 hp413Öst50NMLVT2020
435N5X00IV059GIdrottsvetenskap GR (A), Vetenskap och praktik inom skidsporter, 7,5 hp413Öst50NMLVT2020
436N4230IV060GIdrottsvetenskap GR (C), Vetenskaplig teori och metod II, 7,5 hp48Öst100NMLVT2020
437N4370IV061GIdrottsvetenskap GR (A), Träningslära I - grundläggande träning för hälsa och prestation, 7,5 hp1923Öst100NMLVT2020
438I3860JO028GJournalistik GR (B), Samhällsjournalistik, 7,5 hp48Svl100NMLVT2020
439I3800JO055GJournalistik GR (B), Arbetsplatsförlagt projekt, 30 hp423Svl100NMLVT2020
440I3830JO063GJournalistik GR (A), Journalistikens presentation och form, 7,5 hp1418Svl100NMLVT2020
441I3840JO068GJournalistik GR (B), Magasin och reportage, 7,5 hp1923Svl100NMLVT2020
442I3820JO069GJournalistik GR (B), Datadriven journalistisk metod och presentation, 7,5 hp913Svl100NMLVT2020
443I2020JO073GJournalistik GR (B), Undersökande journalistik, 15 hp1423Svl100NMLVT2020
444I3810JO074GJournalistik GR (B), Att arbeta på redaktion II, 7,5 hp913Svl100NMLVT2020
445I3850JO079GJournalistik GR (A), Makt, medier och samhällsanalys, 7,5 hp48Svl100NMLVT2020
446I2890JO080GJournalistik GR (B), Arbetsplatsförlagt projekt, 15 hp413Svl100NMLVT2020
447L2820JU001GJuridik GR (A), Juridisk översiktskurs, 15 hp413Svl100DSTVT2020
448L4030JU001GJuridik GR (A), Juridisk översiktskurs, 15 hp413Öst100DSTVT2020
449L2810JU002GJuridik GR (A), Handelsrätt I, 15 hp1423Svl100NMLVT2020
450L4860JU002GJuridik GR (A), Handelsrätt I, 15 hp1423Öst100NMLVT2020
451L2800JU005GJuridik GR (A), Beskattningsrätt, 15 hp413Svl100NMLVT2020
452L4800JU005GJuridik GR (A), Beskattningsrätt, 15 hp413Öst100NMLVT2020
453L5800JU010GJuridik GR (A), Offentlighet och sekretess, 7,5 hp1923Öst100NMLVT2020
454L4850JU011GJuridik GR (A), Förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt, 7,5 hp1418Öst100NMLVT2020
455L4870JU016GJuridik GR (A), Juridik med inriktning mot arbetsrätt, 15 hp1423Öst100NMLVT2020
456L4810JU022GJuridik GR (A), EU-rätt, 7,5 hp48Öst100NMLVT2020
457L5810JU027GJuridik GR (B), Praktik, 15 hp413Öst100NMLVT2020
458L4730JU028GJuridik GR (C), Självständigt arbete, 15 hp1423Öst100NMLVT2020
459L4890JU031GJuridik GR (C), Juridisk metod II, 7,5 hp913Öst100NMLVT2020
460L4880JU032GJuridik GR (B), Juridisk metod I, 7,5 hp1418Öst100NMLVT2020
461L4840JU033GJuridik GR (C), Förvaltnings- och förvaltningsprocessrätt III, 7,5 hp48Öst100NMLVT2020
462L4720JU036GJuridik GR (B), Självständigt arbete, 7,5 hp1923Öst100NMLVT2020
463H4160KA002AKvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling del II, 15 hp423Öst50DSTVT2020
464H4140KA005AKvalitetsledning AV, Examensarbete, 15 hp423Öst50DSTVT2020
465J3812KE004XKemi BE, Baskurs 1 i kemi, 7,5 hp412Svl50NMLVT2020
466J4800KE004XKemi BE, Baskurs 1 i kemi, 7,5 hp412Öst50NMLVT2020
467J2010KE005XKemi BE, Baskurs 2 i kemi, 7,5 hp1323Svl50NMLVT2020
468J2100KE012GKemi GR (B), Analytisk Kemi, 7,5 hp1323Svl50NMLVT2020
469J2190KE012GKemi GR (B), Analytisk Kemi, 7,5 hp1323Svl50NMLVT2020
470J3802KE027GKemi GR (B), Kemisk jämvikt och kemiska analysmetoder, 12 hp423Svl50NMLVT2020
471J3850KE028GKemi GR (A), Organisk kemi, 6 hp423Svl25NMLVT2020
472J3840KE030GKemi GR (B), Kemisk dynamik, 6 hp412Svl50NMLVT2020
473J2110KE034GKemi GR (B), Biokemi, 7,5 hp48Svl100NMLVT2020
474S4810KG021AKulturgeografi AV, Masteruppsats, 30 hp423Öst100NMLVT2020
475S4800KG023AKulturgeografi AV, Individuell läskurs, 7,5 hp913Öst100NMLVT2020
476S4890KG024AKulturgeografi AV, Tillämpad forskning genom fältarbete, 15 hp1423Öst100NMLVT2020
477S4820KG025AKulturgeografi AV, Projekt I, 15 hp1423Öst100NMLVT2020
478S4840KG027AKulturgeografi AV, Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp423Öst100NMLVT2020
479S4090KG031GKulturgeografi GR (A), Lokala utmaningar i en globaliserad värld, 7,5 hp913Öst100NMLVT2020
480S4X50KG031GKulturgeografi GR (A), Lokala utmaningar i en globaliserad värld, 7,5 hp913Öst100NMLVT2020
481S4110KG032GKulturgeografi GR (A), Planering och förvaltning av natur- och kulturresurser, 7,5 hp1418Öst100NMLVT2020
482S4100KG033GKulturgeografi GR (A), Mobilitet, tillgänglighet och hållbarhet, 7,5 hp1923Öst100NMLVT2020
483S4120KG034GKulturgeografi GR (B), Regional utveckling och turism, 15 hp413Öst100NMLVT2020
484S4140KG035GKulturgeografi GR (B), Turism ur ett kritiskt samhällsperspektiv, 15 hp413Öst100NMLVT2020
485S4150KG036GKulturgeografi GR (B), Turismens arbetsmarknad och arbetsliv, 15 hp413Öst100NMLVT2020
486S4080KG041GKulturgeografi GR (C), Litteraturfördjupning, 7,5 hp413Öst50NMLVT2020
487S4130KG042GKulturgeografi GR (C), Självständigt arbete, 15 hp1423Öst100NMLVT2020
488L4920KG043GKulturgeografi GR (C), Självständigt arbete, 15 hp1423Öst100NMLVT2020
489S4430KG045GKulturgeografi GR (C), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik II, 7,5 hp413Öst50NMLVT2020
490Q2050KR040GKriminologi GR (B), , 30 hp423Svl100NMLVT2020
491Q2040KR043GKriminologi GR (A), Kriminologi A II, 15 hp423Svl50DSTVT2020
492Q2060KR044GKriminologi GR (B), Våld och våldsbrott, 7,5 hp413Svl50DSTVT2020
493Q2070KR046GKriminologi GR (A), Kriminella beteendets psykologi, 7,5 hp1423Svl50DSTVT2020
494G2160KT015GKemiteknik GR (B), Självständigt arbete, 7,5 hp1923Svl100DSTVT2020
495G2X10KT017GKemiteknik GR (C), Självständigt arbete, 15 hp1423Svl100NMLVT2020
496G3870KT017GKemiteknik GR (C), Självständigt arbete, 15 hp1323Svl100NMLVT2020
497G2X00KT021GKemiteknik GR (C), Introduktion till forskningsarbete, 7,5 hp1015Svl50NMLVT2020
498G3860KT021GKemiteknik GR (C), Introduktion till forskningsarbete, 7,5 hp412Svl50NMLVT2020
499G3850KT022GKemiteknik GR (A), Säkerhet och underhållsteknik, 7,5 hp412Svl50NMLVT2020
500G3831KT027AKemiteknik AV, Självständigt arbete, 30 hp423Svl100NMLVT2020
501G2150KT028GKemiteknik GR (B), Projekt, projektledning och arbetsmiljö, 7,5 hp918Svl50DSTVT2020
502G2831KT030AKemiteknik AV, Projektbaserat forskningsarbete, 9 hp412Svl100NMLVT2020
503G3880KT032AKemiteknik AV, Arbetsplatsförlagt projekt, 12 hp1323Svl100NMLVT2020
504H4030KV004GKvalitetsteknik GR (A), Processer och verktyg för förbättringar, 7,5 hp423Öst25DSTVT2020
505H4150KV004GKvalitetsteknik GR (A), Processer och verktyg för förbättringar, 7,5 hp918Öst50DSTVT2020
506H4010KV020GKvalitetsteknik GR (A), Kvalitet inom samhällsentreprenörskap: Ett internationellt perspektiv, 15 hp42Öst25DSTVT2020
507H4130KV027GKvalitetsteknik GR (A), Kvalitetsteknik för byggingenjörer, 7,5 hp412Öst50NMLVT2020
508H4170KV027GKvalitetsteknik GR (A), Kvalitetsteknik för byggingenjörer, 7,5 hp412Öst50DSTVT2020
509M2390LI001ALitteraturvetenskap AV, Humaniora och bildning, 7,5 hp48Svl100NMLVT2020
510M2410LI006GLitteraturvetenskap GR (A), , 30 hp423Svl100DSTVT2020
511M2519LI009ALitteraturvetenskap AV, Självständigt arbete. Kompletterande pedagogisk utbildning. Ämneslärare åk 7-9 och gymnasielärare, 15 hp1935SvlTre25DSTVT2020
512M3860LI010ALitteraturvetenskap AV, Självständigt arbete för grundlärare 4-6, 15 hp423Svl50DSTVT2020
513M3850LI011ALitteraturvetenskap AV, Självständigt arbete för grundlärare F-3, 15 hp423Svl50DSTVT2020
514M2370LI011GLitteraturvetenskap GR (B), , 30 hp423Svl100DSTVT2020
515M2400LI012ALitteraturvetenskap AV, Natur, framsteg, undergång. Om Adornos naturbegrepp, 7,5 hp913Svl100NMLVT2020
516M2380LI013GLitteraturvetenskap GR (C), , 30 hp423Svl100DSTVT2020
517M3300LI045GLitteraturvetenskap GR (C), Svenska för ämneslärare 4, 15 hp1423Svl100NMLVT2020
518M2072LI046GLitteraturvetenskap GR (A), , 30 hp423Svl100DSTVT2020
519M2082LI047GLitteraturvetenskap GR (B), , 30 hp423Svl100DSTVT2020
520M2092LI048GLitteraturvetenskap GR (C), , 30 hp423Svl100DSTVT2020
521D2220LP006GLjudproduktion GR (A), Introduktion till musik- och ljuddesign, 7,5 hp413Svl50DSTVT2020
522D3856LP008GLjudproduktion GR (B), Musikproduktion i praktiken, 7,5 hp1423Svl50DSTVT2020
523D2380LP009GLjudproduktion GR (A), Ljudteori, 7,5 hp413Svl50DSTVT2020
524K2880MA017XMatematik BE, Preparandkurs i matematik, 3 hp412Svl25NMLVT2020
525K4830MA017XMatematik BE, Preparandkurs i matematik, 3 hp412Öst25NMLVT2020
526K2160MA020XMatematik BE, Baskurs 4 i matematik, 7,5 hp1323Svl50NMLVT2020
527K4860MA020XMatematik BE, Baskurs 4 i matematik, 7,5 hp1323Öst50NMLVT2020
528K3850MA028AMatematik AV, Självständigt arbete för grundlärare F-3, 15 hp423Svl50DSTVT2020
529K3840MA029AMatematik AV, Självständigt arbete för grundlärare åk 4-6, 15 hp423Svl50DSTVT2020
530K4010MA072GMatematik GR (A), Tillämpad matematik och matematisk statistik, 7,5 hp412Öst50DSTVT2020
531K4020MA072GMatematik GR (A), Tillämpad matematik och matematisk statistik, 7,5 hp412Öst50NMLVT2020
532K5X00MA072GMatematik GR (A), Tillämpad matematik och matematisk statistik, 7,5 hp412Öst50NMLVT2020
533K7020MA072GMatematik GR (A), Tillämpad matematik och matematisk statistik, 7,5 hp412S-tälje50DSTVT2020
534K2010MA080GMatematik GR (B), Kryptografi, 7,5 hp1323Svl50NMLVT2020
535K3830MA087GMatematik GR (B), Matematisk statistik, 6 hp1323Svl50NMLVT2020
536K3820MA095GMatematik GR (A), Diskret Matematik A, 6 hp412Svl50NMLVT2020
537K2110MA097GMatematik GR (B), Översiktskurs i matematisk statistik, 7,5 hp1323Svl50NMLVT2020
538K3810MA098GMatematik GR (A), Diskret matematik, 7,5 hp412Svl50NMLVT2020
539K3880MA118GMatematik GR (A), Analys för ingenjörer, 7,5 hp412Svl50NMLVT2020
540K3890MA118GMatematik GR (A), Analys för ingenjörer, 7,5 hp412Svl50DSTVT2020
541K4120MA121GMatematik GR (A), Kompletteringskurs i analys, 3 hp1323Öst25NMLVT2020
542K4130MA121GMatematik GR (A), Kompletteringskurs i analys, 3 hp1323Öst25DSTVT2020
543K3800MA129GMatematik GR (A), Differentialkalkyl, 6 hp412Svl50NMLVT2020
544K2170MA130GMatematik GR (A), Differentialkalkyl, 7,5 hp412Svl50NMLVT2020
545K2890MA131GMatematik GR (A), Integralkalkyl, 6 hp1323Svl50NMLVT2020
546K2120MA132GMatematik GR (A), Integralkalkyl, 7,5 hp1323Svl50NMLVT2020
547K4850MA134GMatematik GR (A), Envariabelanalys 2, 7,5 hp412Öst50DSTVT2020
548K4890MA134GMatematik GR (A), Envariabelanalys 2, 7,5 hp412Öst50NMLVT2020
549K4870MA140GMatematik GR (A), Diskret matematik för programmerare, 7,5 hp423Öst25NMLVT2020
550K4880MA140GMatematik GR (A), Diskret matematik för programmerare, 7,5 hp423Öst25DSTVT2020
551K2324MA142GMatematik GR (A), Integralkalkyl med ämnesdidaktik, 7,5 hp1323Svl50NMLVT2020
552K2290MA144GMatematik GR (A), Differentialkalkyl med ämnesdidaktik, 7,5 hp412Svl50NMLVT2020
553K2300MA146GMatematik GR (A), Diskret matematik med ämnesdidaktik, 7,5 hp412Svl50NMLVT2020
554K2340MA147GMatematik GR (B), Matematikens utveckling och idéhistoria för ämneslärare, 7,5 hp1323Svl50NMLVT2020
555K2230MA157GMatematik GR (A), Matematik II för grundlärare åk 4-6, 15 hp1323Svl100DSTVT2020
556K2240MA158GMatematik GR (A), Matematik II för grundlärare F-3, 15 hp1323Svl100DSTVT2020
557I2010MK032AMedie- och kommunikationsvetenskap AV, Examensarbete, 30 hp423Svl100NMLVT2020
558I2110MK044GMedie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Organisation och kommunikation, 7,5 hp423Svl25DSTVT2020
559I2820MK078GMedie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Strategisk politisk kommunikation, 7,5 hp1016SvlTre25NMLVT2020
560I2030MK079GMedie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Marknadskommunikation, 7,5 hp1423Svl50DSTVT2020
561I2830MK079GMedie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Marknadskommunikation, 7,5 hp1723SvlTre25NMLVT2020
562I2840MK080GMedie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Arbetsplatsförlagt projekt, 15 hp413Svl100NMLVT2020
563I2120MK082GMedie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp49Svl100NMLVT2020
564I2850MK087GMedie- och kommunikationsvetenskap GR (C), Kommunikationsteori, 7,5 hp48Svl100NMLVT2020
565I2860MK088GMedie- och kommunikationsvetenskap GR (C), Vetenskaplig metod, 7,5 hp913Svl100NMLVT2020
566I2203MK091GMedie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Projektanalys och praktik, 30 hp423Svl100NMLVT2020
567I3X90MK093GMedie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap, 15 hp918Svl100NMLVT2020
568I2870MK094GMedie- och kommunikationsvetenskap GR (C), Examensarbete, 15 hp1423Svl100NMLVT2020
569I3870MK096GMedie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Kommunikation och samhälle, 7,5 hp1923Svl100NMLVT2020
570I3880MK098GMedie- och kommunikationsvetenskap GR (B), Strategisk kommunikation, 7,5 hp1418Svl100NMLVT2020
571I2X02MK099GMedie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Interkulturell kommunikation, 7,5 hp48Svl100NMLVT2020
572I2150MK104GMedie- och kommunikationsvetenskap GR (A), Visuell kommunikation, 7,5 hp423Svl25NMLVT2020
573H4020MT001GMaskinteknik GR (A), Projektledning/projekthantering, 7,5 hp412Öst50DSTVT2020
574H5850MT001GMaskinteknik GR (A), Projektledning/projekthantering, 7,5 hp412Öst50NMLVT2020
575J3830MT014AMaskinteknik AV, Projektledning, 6 hp423Svl25NMLVT2020
576J2830MT017AMaskinteknik AV, Elasticitetsteori, 6 hp412Svl50NMLVT2020
577J2840MT019AMaskinteknik AV, Mekatronik, 6 hp1323Svl50NMLVT2020
578H4X00MT033AMaskinteknik AV, Examensarbete, 30 hp423Öst100NMLVT2020
579H5852MT033GMaskinteknik GR (C), Examensarbete, 15 hp1323Öst100NMLVT2020
580J2200MT035GMaskinteknik GR (A), Konstruktionsmetoder, 7,5 hp1323Svl50NMLVT2020
581H5880MT058GMaskinteknik GR (A), Humanbiologi för ingenjörer, 7,5 hp1323Öst50NMLVT2020
582H5822MT064GMaskinteknik GR (B), Datorstödd modellering II, 7,5 hp1323Öst50NMLVT2020
583H5870MT066GMaskinteknik GR (B), Hållfasthetslära, 7,5 hp412Öst50NMLVT2020
584H5860MT069GMaskinteknik GR (A), Mekanik, 7,5 hp1323Öst50NMLVT2020
585H5832MT070GMaskinteknik GR (C), Analys och simulering av mekanisk konstruktion, 7,5 hp412Öst50NMLVT2020
586H5812MT072GMaskinteknik GR (B), Provmetoder, 7,5 hp1323Öst50NMLVT2020
587H5842MT078GMaskinteknik GR (C), Forskningsmetodik och vetenskapligt skrivande, 7,5 hp412Öst50NMLVT2020
588H4190MT082GMaskinteknik GR (A), Tillämpad mätteknik, sportteknologi, 7,5 hp1323Öst50NMLVT2020
589H4180MT083GMaskinteknik GR (A), Tillämpad mätteknik, 7,5 hp1323Öst50NMLVT2020
590J2220MT085GMaskinteknik GR (C), Kontinuummekanik, 9 hp412Svl100NMLVT2020
591O2810MV006GMedicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi, 7,5 hp915Svl100NMLVT2020
592O4810MV006GMedicinsk vetenskap GR (A), Anatomi och fysiologi, 7,5 hp915Öst100NMLVT2020
593O2830MV027GMedicinsk vetenskap GR (A), Mikrobiologi och Farmakologi, 7,5 hp48Svl100NMLVT2020
594O4830MV027GMedicinsk vetenskap GR (A), Mikrobiologi och Farmakologi, 7,5 hp48Öst100NMLVT2020
595O4870MV028GMedicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom I, 7,5 hp48Öst100NMLVT2020
596O4890MV029GMedicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom II, 7,5 hp1418Öst100NMLVT2020
597O3820MV030GMedicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom III, 7,5 hp1423Svl50NMLVT2020
598O5820MV030GMedicinsk vetenskap GR (B), Vård vid ohälsa och sjukdom III, 7,5 hp1423Öst50NMLVT2020
599O3812MV032AMedicinsk vetenskap AV, Psykiatri, 7,5 hp1423Svl50DSTVT2020
600O7110MV042AMedicinsk vetenskap AV, Farmakologi med sjukdomslära för förskrivningsrätt, 15 hp1445Svl/Öst50DSTVT2020
601O7070MV047AMedicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap med inriktning på psykisk hälsa och ohälsa, 7,5 hp413Svl/Öst50DSTVT2020
602O7090MV048AMedicinsk vetenskap AV, Medicinsk vetenskap med inriktning på äldres hälsa och ohälsa, 7,5 hp413Svl/Öst50DSTVT2020
603B5832MX001AMiljövetenskap AV, Självständigt arbete, 30 hp423Öst100NMLVT2020
604B5842MX001AMiljövetenskap AV, Självständigt arbete, 30 hp423Öst100DSTVT2020
605B7830MX001AMiljövetenskap AV, Självständigt arbete, 30 hp423S-tälje100DSTVT2020
606B5824MX004GMiljövetenskap GR (C), Självständigt arbete, 15 hp423Öst50DSTVT2020
607B5834MX004GMiljövetenskap GR (C), Självständigt arbete, 15 hp423Öst50NMLVT2020
608B7870MX004GMiljövetenskap GR (C), Självständigt arbete, 15 hp423S-tälje50DSTVT2020
609B5852MX006AMiljövetenskap AV, Självständigt arbete, 15 hp1423Öst100NMLVT2020
610B5862MX006AMiljövetenskap AV, Självständigt arbete, 15 hp1423Öst100DSTVT2020
611B7840MX006AMiljövetenskap AV, Självständigt arbete, 15 hp1423S-tälje100DSTVT2020
612B5802MX011GMiljövetenskap GR (C), Från vision till genomförande, 15 hp423Öst50NMLVT2020
613B5814MX011GMiljövetenskap GR (C), Från vision till genomförande, 15 hp423Öst50DSTVT2020
614B5X14MX011GMiljövetenskap GR (C), Från vision till genomförande, 15 hp423Öst50NMLVT2020
615B7860MX011GMiljövetenskap GR (C), Från vision till genomförande, 15 hp423S-tälje50DSTVT2020
616B5872MX021AMiljövetenskap AV, Styrning för hållbar utveckling, 7,5 hp413Öst50DSTVT2020
617B5882MX021AMiljövetenskap AV, Styrning för hållbar utveckling, 7,5 hp413Öst50NMLVT2020
618B5X72MX021AMiljövetenskap AV, Styrning för hållbar utveckling, 7,5 hp413Öst50NMLVT2020
619B7850MX021AMiljövetenskap AV, Styrning för hållbar utveckling, 7,5 hp413S-tälje50DSTVT2020
620B4580MX025GMiljövetenskap GR (B), Hållbar utveckling - projekt 1, 7,5 hp413Öst50NMLVT2020
621B4590MX026GMiljövetenskap GR (B), Hållbar utveckling - projekt 2, 7,5 hp1423Öst50NMLVT2020
622B4600MX028GMiljövetenskap GR (B), Praktikkurs, 7,5 hp423Öst25NMLVT2020
623B4610MX029GMiljövetenskap GR (B), Praktikkurs, 15 hp423Öst50NMLVT2020
624B4570MX037GMiljövetenskap GR (B), Hållbar utveckling - projekt, 15 hp423Öst50NMLVT2020
625B5804MX040GMiljövetenskap GR (B), CSR, miljöledning, och ekologisk ekonomi, 7,5 hp1423Öst50NMLVT2020
626B5892MX040GMiljövetenskap GR (B), CSR, miljöledning, och ekologisk ekonomi, 7,5 hp1423Öst50DSTVT2020
627B4140MX041GMiljövetenskap GR (A), Energisystem och hållbar markanvändning, 7,5 hp413Öst50NMLVT2020
628B4520MX041GMiljövetenskap GR (A), Energisystem och hållbar markanvändning, 7,5 hp413Öst50DSTVT2020
629B4X20MX041GMiljövetenskap GR (A), Energisystem och hållbar markanvändning, 7,5 hp413Öst50NMLVT2020
630B4X32MX041GMiljövetenskap GR (A), Energisystem och hållbar markanvändning, 7,5 hp413Öst50NMLVT2020
631B7010MX041GMiljövetenskap GR (A), Energisystem och hållbar markanvändning, 7,5 hp413S-tälje50DSTVT2020
632B4210MX042GMiljövetenskap GR (B), Vetenskapligt skrivande, projektkurs, 7,5 hp1423Öst50DSTVT2020
633B4240MX042GMiljövetenskap GR (B), Vetenskapligt skrivande, projektkurs, 7,5 hp1423Öst50NMLVT2020
634B4X40MX042GMiljövetenskap GR (B), Vetenskapligt skrivande, projektkurs, 7,5 hp1423Öst50NMLVT2020
635B7060MX042GMiljövetenskap GR (B), Vetenskapligt skrivande, projektkurs, 7,5 hp1423S-tälje50DSTVT2020
636B4190MÖ002AMiljöteknik AV, Innovationssystem och teknikspridning, 7,5 hp1423Öst50DSTVT2020
637B4200MÖ002AMiljöteknik AV, Innovationssystem och teknikspridning, 7,5 hp1423Öst50NMLVT2020
638B4X00MÖ002AMiljöteknik AV, Innovationssystem och teknikspridning, 7,5 hp1423Öst50NMLVT2020
639B7080MÖ002AMiljöteknik AV, Innovationssystem och teknikspridning, 7,5 hp1423S-tälje50DSTVT2020
640B4220MÖ005AMiljöteknik AV, Ekoteknik, 15 hp423Öst50NMLVT2020
641B4230MÖ005AMiljöteknik AV, Ekoteknik, 15 hp423Öst50DSTVT2020
642B4X10MÖ005AMiljöteknik AV, Ekoteknik, 15 hp423Öst50NMLVT2020
643B7090MÖ005AMiljöteknik AV, Ekoteknik, 15 hp423S-tälje50DSTVT2020
644B4150MÖ009GMiljöteknik GR (C), Självständigt arbete, 15 hp423Öst50NMLVT2020
645B4730MÖ014AMiljöteknik AV, Industriell ekologi, 7,5 hp413Öst50NMLVT2020
646B4740MÖ014AMiljöteknik AV, Industriell ekologi, 7,5 hp413Öst50DSTVT2020
647B4540MÖ015GMiljöteknik GR (B), Miljöteknik - projekt 1, 7,5 hp413Öst50NMLVT2020
648B4550MÖ016GMiljöteknik GR (B), Miljöteknik - projekt 2, 7,5 hp1423Öst50NMLVT2020
649B4560MÖ017GMiljöteknik GR (B), Praktikkurs, 15 hp423Öst50NMLVT2020
650B4720MÖ018GMiljöteknik GR (B), Praktikkurs, 7,5 hp423Öst25NMLVT2020
651B4530MÖ021GMiljöteknik GR (B), Miljöteknik - projekt, 15 hp423Öst50NMLVT2020
652B4160MÖ030GMiljöteknik GR (B), Vetenskapligt skrivande, projektkurs, 7,5 hp1423Öst50NMLVT2020
653B4170MÖ031GMiljöteknik GR (A), Grundkurs miljöteknik 2, 7,5 hp1423Öst50DSTVT2020
654B4180MÖ031GMiljöteknik GR (A), Grundkurs miljöteknik 2, 7,5 hp1423Öst50NMLVT2020
655B4X30MÖ031GMiljöteknik GR (A), Grundkurs miljöteknik 2, 7,5 hp1423Öst50NMLVT2020
656B7050MÖ031GMiljöteknik GR (A), Grundkurs miljöteknik 2, 7,5 hp1423S-tälje50DSTVT2020
657B4770MÖ034GMiljöteknik GR (A), Hållbar produktutveckling för ingenjörer, 7,5 hp412Öst50NMLVT2020
658L2010NA001GNationalekonomi GR (A), , 30 hp423Svl100NMLVT2020
659L4010NA001GNationalekonomi GR (A), , 30 hp423Öst100NMLVT2020
660L2020NA009GNationalekonomi GR (B), , 30 hp423Svl100NMLVT2020
661L4020NA009GNationalekonomi GR (B), , 30 hp423Öst100NMLVT2020
662K3870NV003ANaturvetenskap AV, Självständigt arbete för grundlärare F-3, 15 hp423Svl50DSTVT2020
663K3860NV004ANaturvetenskap AV, Självständigt arbete för grundlärare åk 4-6, 15 hp423Svl50DSTVT2020
664O7X00OM033GOmvårdnad GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning - Allmän hälso- och sjukvård, 19,5 hp1323Svl/Öst100NMLVT2020
665O3822OM061AOmvårdnad AV, Vetenskapligt arbete ll, 15 hp423Svl50DSTVT2020
666O2840OM065GOmvårdnad GR (A), Hälsa och ohälsa I, 7,5 hp913Svl100NMLVT2020
667O4840OM065GOmvårdnad GR (A), Hälsa och ohälsa I, 7,5 hp913Öst100NMLVT2020
668O2800OM066GOmvårdnad GR (A), Omvårdnadens kunskapsområde, 7,5 hp48Svl100NMLVT2020
669O4800OM066GOmvårdnad GR (A), Omvårdnadens kunskapsområde, 7,5 hp48Öst100NMLVT2020
670O2820OM067GOmvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar, 15 hp1223Svl100NMLVT2020
671O4820OM067GOmvårdnad GR (A), Hälsa, miljö och omvårdnadshandlingar, 15 hp1223Öst100NMLVT2020
672O4880OM068GOmvårdnad GR (B), Information och undervisning i omvårdnad, 7,5 hp913Öst100NMLVT2020
673O2850OM069GOmvårdnad GR (A), Allmän hälso- och sjukvård I, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 7,5 hp1418Svl100NMLVT2020
674O4850OM069GOmvårdnad GR (A), Allmän hälso- och sjukvård I, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 7,5 hp1418Öst100NMLVT2020
675O2860OM070GOmvårdnad GR (A), Hälsa och ohälsa II, 7,5 hp1923Svl100NMLVT2020
676O4860OM070GOmvårdnad GR (A), Hälsa och ohälsa II, 7,5 hp1923Öst100NMLVT2020
677O5800OM071GOmvårdnad GR (B), Ledarskap och organisation av omvårdnadsarbete, 7,5 hp1923Öst100NMLVT2020
678O3810OM072GOmvårdnad GR (B), Allmän hälso- och sjukvård II, (VFU), 15 hp413Svl100NMLVT2020
679O5810OM072GOmvårdnad GR (B), Allmän hälso- och sjukvård II, (VFU), 15 hp413Öst100NMLVT2020
680O3830OM073GOmvårdnad GR (B), Hälsa och ohälsa III, 7,5 hp1423Svl50NMLVT2020
681O5830OM073GOmvårdnad GR (B), Hälsa och ohälsa III, 7,5 hp1423Öst50NMLVT2020
682O3872OM075GOmvårdnad GR (C), Allmän hälso- och sjukvård IV, Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp1423Svl100NMLVT2020
683O5880OM075GOmvårdnad GR (C), Allmän hälso- och sjukvård IV, Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp1423Öst100NMLVT2020
684O3840OM078GOmvårdnad GR (B), Allmän hälso- och sjukvård III, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 15 hp413Svl100NMLVT2020
685O5840OM078GOmvårdnad GR (B), Allmän hälso- och sjukvård III, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 15 hp413Öst100NMLVT2020
686O3850OM079GOmvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod, 15 hp1423Svl100NMLVT2020
687O5850OM079GOmvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod, 15 hp1423Öst100NMLVT2020
688O3860OM080GOmvårdnad GR (C), Examensarbete, 15 hp413Svl100NMLVT2020
689O5860OM080GOmvårdnad GR (C), Examensarbete, 15 hp413Öst100NMLVT2020
690O2020OM081GOmvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod, 15 hp1423Svl100NMLVT2020
691O4020OM081GOmvårdnad GR (C), Vetenskaplig metod, 15 hp1423Öst100NMLVT2020
692O2010OM082GOmvårdnad GR (C), Examensarbete, 15 hp413Svl100NMLVT2020
693O4010OM082GOmvårdnad GR (C), Examensarbete, 15 hp413Öst100NMLVT2020
694O7840OM090AOmvårdnad AV, Examensarbete med inriktning distriktsvård, 15 hp1445Svl/Öst50DSTVT2020
695O3802OM109AOmvårdnad AV, Psykiatrisk omvårdnad I, 7,5 hp413Svl50DSTVT2020
696O7040OM120AOmvårdnad AV, Handledarutbildning inom vård och rehabilitering II, 7,5 hp423Svl/Öst25DSTVT2020
697O7060OM126AOmvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning psykisk hälsa och ohälsa, 7,5 hp413Svl/Öst50DSTVT2020
698O7100OM127AOmvårdnad AV, Omvårdnad med inriktning äldres hälsa och ohälsa, 7,5 hp413Svl/Öst50DSTVT2020
699O2320OM128AOmvårdnad AV, Psykiatrisk omvårdnad – psykiatrisjuksköterskans yrkesfunktion, 7,5 hp413Svl50DSTVT2020
700T3850PE014GPedagogik GR (C), Pedagogik, 30 hp423Svl100DSTVT2020
701T3860PE022GPedagogik GR (B), Pedagogik, 30 hp423Svl100DSTVT2020
702T2810PE024APedagogik AV, Självständigt arbete, 15 hp423Svl50DSTVT2020
703T2820PE031APedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna III, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp413Svl100DSTVT2020
704T2740PE032UPedagogik AV, Mål- och resultatstyrning i Rektorsprogrammet, Uppdragsutbildning, 10 hp1918Svl25DSTVT2020
705T2830PE033APedagogik AV, Utbildningsvetenskaplig kärna III, Grundlärare, åk 4-6, 15 hp413Svl100DSTVT2020
706T2630PE035APedagogik AV, Kvalitetsarbete och utvärdering i pedagogiska verksamheter, 7,5 hp1323Svl50DSTVT2020
707T2640PE041APedagogik AV, Metodologi och etik I, 7,5 hp413Svl50DSTVT2020
708T2650PE042APedagogik AV, Metodologi och etik II, 7,5 hp1423Svl50DSTVT2020
709T2390PE044APedagogik AV, KPU- Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare åk 7-9, 15 hp918Svl100DSTVT2020
710T2400PE045APedagogik AV, KPU- Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare i gymnasieskolan, 15 hp918Svl100DSTVT2020
711T3X90PE045GPedagogik GR (B), Utbildning för alla – det svenska systemet, 7,5 hp413Svl50NMLVT2020
712T2800PE046APedagogik AV, Bedömning och betygsättning, ämnesdidaktisk fördjupning. KPU - Ämneslärare åk 7-9 och Gymnasielärare, 7,5 hp48Svl100DSTVT2020
713T2620PE053APedagogik AV, Didaktik, 7,5 hp413Svl50DSTVT2020
714T2X40PE054GPedagogik GR (A), Erasmus/Nordplus praktik, 15 hp716Svl100NMLVT2020
715T2X50PE055GPedagogik GR (A), Erasmus/Nordplus praktik, 30 hp423Svl100NMLVT2020
716T3X30PE061GPedagogik GR (B), Internationell och jämförande pedagogik, 7,5 hp1423Svl50NMLVT2020
717T4010PE063GPedagogik GR (A), Specialpedagogik i förskola och skola, 15 hp423Öst50DSTVT2020
718T2660PE068GPedagogik GR (C), Lärande genom handledning och reflektion, 7,5 hp423Svl25DSTVT2020
719T3814PE069GPedagogik GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning IV för förskollärare, 7,5 hp913Svl100DSTVT2020
720T4820PE069GPedagogik GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning IV för förskollärare, 7,5 hp913Öst100NMLVT2020
721T3822PE096GPedagogik GR (C), Utbildningsvetenskaplig kärna IV, Förskollärare, 15 hp413Svl100DSTVT2020
722T3840PE098GPedagogik GR (C), Mångfald i förskolan, 7,5 hp48Svl100DSTVT2020
723T4810PE098GPedagogik GR (C), Mångfald i förskolan, 7,5 hp48Öst100NMLVT2020
724T3880PE099GPedagogik GR (C), Självständigt arbete för förskollärare, 15 hp423Svl50DSTVT2020
725T2690PE105GPedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna I, Grundlärare, Fritidshem, 15 hp413Sollefteå100DSTVT2020
726T3800PE110GPedagogik GR (A), Grundläggande läs- och skrivutveckling för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp413Svl50DSTVT2020
727T3810PE112GPedagogik GR (A), Grundläggande matematikinlärning för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp413Svl50DSTVT2020
728T3890PE116GPedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna II, Grundlärare, Fritidshem, 15 hp413Svl100DSTVT2020
729T3832PE120GPedagogik GR (C), Utbildningsvetenskaplig kärna IV, Grundlärare fritidshem, 15 hp413Svl100DSTVT2020
730T3870PE121GPedagogik GR (C), Självständigt arbete för grundlärare i fritidshem, 15 hp423Svl50DSTVT2020
731T3802PE124GPedagogik GR (B), Utbildningsvetenskaplig kärna II, Grundlärare, Förskoleklass - åk 3, 15 hp413Svl100DSTVT2020
732T3882PE127GPedagogik GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare i F-3, 15 hp413Svl100DSTVT2020
733T3812PE128GPedagogik GR (B), Utbildningsvetenskaplig kärna II, Grundlärare, åk 4-6, 15 hp413Svl100DSTVT2020
734T3804PE131GPedagogik GR (C), Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare i åk 4-6, 15 hp413Svl100DSTVT2020
735T2X60PE132GPedagogik GR (A), Erasmus/Nordplus praktik, 7,5 hp711Svl100NMLVT2020
736T3852PE152GPedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning I för grundlärare i F-3, 7,5 hp48Svl100DSTVT2020
737T3862PE154GPedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning I för grundlärare i åk 4-6, 7,5 hp48Svl100DSTVT2020
738T7040PE154GPedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning I för grundlärare i åk 4-6, 7,5 hp1115Jämtland100DSTVT2020
739T7050PE154GPedagogik GR (A), Verksamhetsförlagd utbildning I för grundlärare i åk 4-6, 7,5 hp1115Vnorr/Häls100DSTVT2020
740T3830PE157GPedagogik GR (B), Lek som värld, fenomen och redskap i förskolans verksamhet, 15 hp1423Svl100DSTVT2020
741T4800PE157GPedagogik GR (B), Lek som värld, fenomen och redskap i förskolans verksamhet, 15 hp1423Öst100NMLVT2020
742T2670PE160GPedagogik GR (A), Läs- och skrivutveckling- språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, 15 hp423Svl50DSTVT2020
743T3842PE167GPedagogik GR (A), Utbildningsvetenskaplig kärna ll, ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 22,5 hp423Svl100NMLVT2020
744T2860PE170GPedagogik GR (A), Förskolepedagogik II och Bild samt Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) I, 30 hp423Svl100DSTVT2020
745T3820PE171GPedagogik GR (A), Grundlärare i fritidshem, 7,5 hp1923Svl100DSTVT2020
746T3872PE172GPedagogik GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning II, för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp1418Svl100DSTVT2020
747T3892PE173GPedagogik GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning III för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp1418Svl100DSTVT2020
748T2750PE174GPedagogik GR (A), Socialpedagogik och förändringsprocesser, 7,5 hp1423Svl50DSTVT2020
749T2850PE178GPedagogik GR (A), Förskolepedagogik I och Utbildningsvetenskaplig kärna I, 30 hp423Svl100DSTVT2020
750T2870PE179GPedagogik GR (A), Förskolepedagogik III samt utbildningsvetenskaplig kärna II, 30 hp423Svl100DSTVT2020
751T2840PE180GPedagogik GR (B), Fritidspedagogiska perspektiv, 7,5 hp1923Svl100DSTVT2020
752T2880PE181GPedagogik GR (A), Förskolepedagogik IV samt verksamhetsförlagd utbildning II, 30 hp423Svl100DSTVT2020
753T2890PE182GPedagogik GR (B), Förskolepedagogik V, verksamhetsförlagd utbildning III samt utbildningsvetenskaplig kärna III, 30 hp423Svl100DSTVT2020
754PE180GPedagogikGR B, 7,5, Sundsvall hp23DagtidHelfart19
755P4010PS052APsykologi AV, Emotionsteorier, 7,5 hp413Öst50DSTVT2020
756P4X24PS052APsykologi AV, Emotionsteorier, 7,5 hp413Öst50DSTVT2020
757P4020PS054APsykologi AV, Emotionsuttryck, perception och emotionsreglering, 7,5 hp413Öst50DSTVT2020
758P4X26PS054APsykologi AV, Emotionsuttryck, perception och emotionsreglering, 7,5 hp413Öst50DSTVT2020
759P4030PS056APsykologi AV, Forskningsmetod I, statistik och forskningsdesign, 7,5 hp1423Öst50DSTVT2020
760P4X28PS056APsykologi AV, Forskningsmetod I, statistik och forskningsdesign, 7,5 hp1423Öst50DSTVT2020
761P4390PS059GPsykologi GR (A), Strategiskt personalarbete, 7,5 hp1423Öst50DSTVT2020
762P4150PS061APsykologi AV, Emotion och hälsa, 7,5 hp1423Öst50DSTVT2020
763P4X00PS061APsykologi AV, Emotion och hälsa, 7,5 hp1423Öst50DSTVT2020
764P4870PS062APsykologi AV, Självständigt arbete, 15 hp423Öst50DSTVT2020
765P4850PS071APsykologi AV, Masteruppsats/självständigt arbete, 30 hp42Öst50NMLVT2020
766P4860PS071APsykologi AV, Masteruppsats/självständigt arbete, 30 hp423Öst100NMLVT2020
767P4810PS073APsykologi AV, Evidensbaserad psykologisk behandling och psykoterapi för psykologprogrammet 1, 7,5 hp48Öst100NMLVT2020
768P4820PS074APsykologi AV, Evidensbaserad psykologisk behandling och psykoterapi för psykologprogrammet 2, 7,5 hp923Öst25NMLVT2020
769P4830PS076APsykologi AV, Evidensbaserad psykologisk behandling och psykoterapi för psykologprogrammet 4, 7,5 hp423Öst25NMLVT2020
770P5822PS077APsykologi AV, Arbetspsykologi, utredning och intervention, 7,5 hp923Öst25NMLVT2020
771P4310PS078GPsykologi GR (B), , 30 hp42Öst50DSTVT2020
772P4910PS082APsykologi AV, Hälsopsykologi, utredning och intervention, 7,5 hp1722ÖstTre25NMLVT2020
773P4170PS086GPsykologi GR (C), Uppsatskurs, 30 hp423Öst100NMLVT2020
774P4400PS086GPsykologi GR (C), Uppsatskurs, 30 hp42Öst50DSTVT2020
775P4350PS101GPsykologi GR (A), Introduktionsblock, 30 hp42Öst50DSTVT2020
776P4890PS103GPsykologi GR (B), Grundläggande samtalsmetodik för Psykologprogrammet, 3 hp910Öst100NMLVT2020
777P5840PS104GPsykologi GR (C), Motiverande samtal för psykologprogrammet, 3 hp1213Öst100NMLVT2020
778P4380PS105GPsykologi GR (A), Positiv psykologi, 7,5 hp413Öst50DSTVT2020
779P4330PS110GPsykologi GR (A), Arbets- och organisationspsykologi, 7,5 hp1423Öst50DSTVT2020
780P4370PS114GPsykologi GR (B), Politisk Psykologi, 7,5 hp1423Öst50DSTVT2020
781P4360PS115GPsykologi GR (B), Klinisk psykologi, 7,5 hp1423Öst50DSTVT2020
782P4340PS117GPsykologi GR (B), Arbetspsykologi: Den hälsosamma arbetsplatsen, 7,5 hp413Öst50DSTVT2020
783P4710PS123GPsykologi GR (A), Socialpsykologi för psykologprogrammet, 7,5 hp48Öst100NMLVT2020
784P4X80PS123GPsykologi GR (A), Socialpsykologi för psykologprogrammet, 7,5 hp48Öst100NMLVT2020
785P4720PS124GPsykologi GR (B), Forskningsmetod för psykologprogrammet, 7,5 hp913Öst100NMLVT2020
786P4X02PS124GPsykologi GR (B), Forskningsmetod för psykologprogrammet, 7,5 hp913Öst100NMLVT2020
787P4730PS125GPsykologi GR (A), Utvecklingspsykologi för psykologprogrammet, 7,5 hp1923Öst100NMLVT2020
788P4X12PS125GPsykologi GR (A), Utvecklingspsykologi för psykologprogrammet, 7,5 hp1923Öst100NMLVT2020
789P4750PS126GPsykologi GR (A), Personlighetspsykologi för psykologprogrammet, 7,5 hp1418Öst100NMLVT2020
790P4X22PS126GPsykologi GR (A), Personlighetspsykologi för psykologprogrammet, 7,5 hp1418Öst100NMLVT2020
791P4740PS127GPsykologi GR (B), Hälsopsykologi och Beteendemedicin för psykologprogrammet, 7,5 hp1923Öst100NMLVT2020
792P4760PS128GPsykologi GR (B), Psykopatologi och psykiatri för psykologprogrammet, 7,5 hp1418Öst100NMLVT2020
793P4770PS129GPsykologi GR (B), Utvecklingspsykologi II, för psykologprogrammet, 7,5 hp48Öst100NMLVT2020
794P4780PS130GPsykologi GR (B), Kritiska perspektiv på psykologi, för psykologprogrammet, 4,5 hp1113Öst100NMLVT2020
795P4X90PS130GPsykologi GR (B), Kritiska perspektiv på psykologi, för psykologprogrammet, 4,5 hp1113Öst100NMLVT2020
796P4790PS131GPsykologi GR (C), Klinisk psykologi för psykologprogrammet, 12 hp411Öst100NMLVT2020
797P4900PS132GPsykologi GR (C), Utredningsmetodik - individ och grupp, för psykologprogrammet, 15 hp1423Öst100NMLVT2020
798N7170RH006ARehabiliteringsvetenskap AV, Arbetsliv och hälsa, 7,5 hp413Svl/Öst50DSTVT2020
799N7120RH009GRehabiliteringsvetenskap GR (C), , 30 hp423Svl/Öst100DSTVT2020
800N7010RH020ARehabiliteringsvetenskap AV, Forskningsmetodik, 7,5 hp1423Svl/Öst50DSTVT2020
801N7130RH023ARehabiliteringsvetenskap AV, Aktivitet, levnadsvanor och hälsa, 7,5 hp1423Svl/Öst50DSTVT2020
802N7190RH024ARehabiliteringsvetenskap AV, Hållbara organisationer, 7,5 hp413Svl/Öst50DSTVT2020
803N4240RH025ARehabiliteringsvetenskap AV, Vad är rättvist? Internationellt jämlikhetsperspektiv på arbetsliv och hälsa, 7,5 hp413Öst50DSTVT2020
804N4X30RH025ARehabiliteringsvetenskap AV, Vad är rättvist? Internationellt jämlikhetsperspektiv på arbetsliv och hälsa, 7,5 hp413Öst50DSTVT2020
805N7210RH026ARehabiliteringsvetenskap AV, Aktivitet, levnadsvanor och hälsa, 7,5 hp1423Svl/Öst50DSTVT2020
806N7220RH027ARehabiliteringsvetenskap AV, Hållbara organisationer, 7,5 hp413Svl/Öst50DSTVT2020
807N7230RH028ARehabiliteringsvetenskap AV, Forskningsmetodik, 7,5 hp1423Svl/Öst50DSTVT2020
808N7240RH029ARehabiliteringsvetenskap AV, Arbetsliv och hälsa, 7,5 hp413Svl/Öst50DSTVT2020
809N4380RH030ARehabiliteringsvetenskap AV, Vad är rättvist? Internationellt jämlikhetsperspektiv på arbetsliv och hälsa, 7,5 hp413Öst50DSTVT2020
810N4X60RH030ARehabiliteringsvetenskap AV, Vad är rättvist? Internationellt jämlikhetsperspektiv på arbetsliv och hälsa, 7,5 hp413Öst50DSTVT2020
811N7020RH047GRehabiliteringsvetenskap GR (B), Medicinska perspektiv på hälsa och rehabilitering i arbetslivet, 15 hp413Svl/Öst100DSTVT2020
812N7030RH048GRehabiliteringsvetenskap GR (B), Vetenskapsteori och metod B, 7,5 hp1418Svl/Öst100DSTVT2020
813N7090RH049GRehabiliteringsvetenskap GR (B), Etiska perspektiv på hälsa och rehabilitering i arbetslivet, 7,5 hp1923Svl/Öst100DSTVT2020
814N7100RH050GRehabiliteringsvetenskap GR (B), Rehabiliteringsmetoder i arbetslivet I, 15 hp413Svl/Öst100DSTVT2020
815N7110RH051GRehabiliteringsvetenskap GR (B), Tillämpade studier, 15 hp1423Svl/Öst100DSTVT2020
816M2520RK002AReligionsvetenskap AV, Självständigt arbete, 30 hp423Svl100DSTVT2020
817M2530RK002AReligionsvetenskap AV, Självständigt arbete, 30 hp423Svl100NMLVT2020
818M2800RK003AReligionsvetenskap AV, Grundlärare årskurs 4-6, Självständigt arbete, 15 hp423Svl50DSTVT2020
819M2490RK005GReligionsvetenskap GR (B), , 30 hp423Svl100NMLVT2020
820M2500RK005GReligionsvetenskap GR (B), , 30 hp423Svl100DSTVT2020
821M2510RK006GReligionsvetenskap GR (C), , 30 hp423Svl100DSTVT2020
822M2480RK011GReligionsvetenskap GR (A), , 30 hp423Svl100DSTVT2020
823R4X10SA001GSocialt arbete GR (B), Socialt arbete i svensk och global kontext, 15 hp423Öst50NMLVT2020
824R4310SA003ASocialt arbete AV, Uppsats, 15 hp1423Öst100DSTVT2020
825R4020SA009ASocialt arbete AV, Forskningsmetod, 7,5 hp913Öst100NMLVT2020
826R4030SA010ASocialt arbete AV, Forskningsöversikt, 7,5 hp48Öst100NMLVT2020
827R4250SA025ASocialt arbete AV, Klass, Etnicitet, Genus och Makt, 7,5 hp48Öst100NMLVT2020
828R4330SA025GSocialt arbete GR (B), Forskningsöversikt, 7,5 hp1923Öst100NMLVT2020
829R4300SA040ASocialt arbete AV, Teoretiska perspektiv på det sociala arbetets praxis, 7,5 hp1923Öst100NMLVT2020
830R4290SA041ASocialt arbete AV, Socialtjänstens utmaningar i arbete med barn, ungdomar och familjer, 15 hp918Öst100NMLVT2020
831R4260SA042ASocialt arbete AV, Migration, social sammanhållning och socialt arbete, 15 hp918Öst100NMLVT2020
832R4270SA043ASocialt arbete AV, Projekt 1, 15 hp413Öst100NMLVT2020
833R4280SA044ASocialt arbete AV, Projekt 2, 15 hp1423Öst100NMLVT2020
834R4320SA045GSocialt arbete GR (C), Analys av det sociala arbetets metoder, 7,5 hp1923Öst100NMLVT2020
835R4800SA053GSocialt arbete GR (A), Juridik för socialt arbete 1, 12 hp411Öst100NMLVT2020
836R4440SA054GSocialt arbete GR (A), Centrala begrepp och teorier i socialt arbete, 12 hp1219Öst100NMLVT2020
837R4450SA055GSocialt arbete GR (A), Socionomers arbetsuppgifter och professionsroller, 6 hp2023Öst100NMLVT2020
838R4390SA057GSocialt arbete GR (B), Social utsatthet och sociala problem, 15 hp413Öst100NMLVT2020
839R4360SA059GSocialt arbete GR (B), Juridik för socialt arbete 2, 7,5 hp1418Öst100NMLVT2020
840R4340SA072GSocialt arbete GR (B), Handledd fältförlagd utbildning 1, 22,5 hp418Öst100NMLVT2020
841R4350SA073GSocialt arbete GR (B), Handledd fältförlagd utbildning 2, 22,5 hp418Öst100NMLVT2020
842R4420SA077GSocialt arbete GR (A), Vetenskapsteori och metod I, 7,5 hp1923Öst100NMLVT2020
843R4410SA078GSocialt arbete GR (A), Socialt arbete som profession och ämne - introduktion, 22,5 hp418Öst100NMLVT2020
844R4400SA079GSocialt arbete GR (B), Socialt arbete i en föränderlig värld, 7,5 hp1923Öst100NMLVT2020
845T2039SH005ASamhällskunskap AV, Kompletterande pedagogisk utbildning, Självständigt arbete, 15 hp1935SvlTre25DSTVT2020
846T3824SH006ASamhällskunskap AV, Grundlärare årskurs 4-6, Självständigt arbete, 15 hp423Svl50DSTVT2020
847T2680SH008GSamhällskunskap GR (B), Samhällskunskap 31-60, 30 hp423Svl100NMLVT2020
848T3844SH017GSamhällskunskap GR (A), Samhällskunskap och Geografi Grundlärare Förskoleklass - åk 3, 7,5 hp1418Svl100DSTVT2020
849T3834SH021GSamhällskunskap GR (A), , 7,5 hp1418Svl100DSTVT2020
850Q4160SK007GStatsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i ett internationellt perspektiv, 7,5 hp913Öst100NMLVT2020
851Q4830SK009GStatsvetenskap GR (A), Uppbyggnad av offentlig förvaltning för risk och krishantering, 7,5 hp1418Öst100NMLVT2020
852Q2090SK025GStatsvetenskap GR (B), , 30 hp423Svl100NMLVT2020
853Q2200SK026GStatsvetenskap GR (C), , 30 hp423Svl100NMLVT2020
854Q4170SK026GStatsvetenskap GR (C), , 30 hp423Öst100NMLVT2020
855Q2810SK028AStatsvetenskap AV, Magisteruppsats, 30 hp423Svl100NMLVT2020
856Q4880SK028AStatsvetenskap AV, Magisteruppsats, 30 hp423Öst100NMLVT2020
857Q4840SK033GStatsvetenskap GR (A), Politiskt beslutsfattande vid kriser i samhället, 7,5 hp1923Öst100NMLVT2020
858Q4X50SK033GStatsvetenskap GR (A), Politiskt beslutsfattande vid kriser i samhället, 7,5 hp1923Öst100NMLVT2020
859Q4850SK043GStatsvetenskap GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp413Öst100NMLVT2020
860Q4860SK044GStatsvetenskap GR (B), Statsvetenskaplig metod, 7,5 hp1418Öst100NMLVT2020
861Q4870SK045GStatsvetenskap GR (B), Examensarbete, 7,5 hp1923Öst100NMLVT2020
862M7090SO008GSociologi GR (A), Ledarskaps- och organisationsutveckling, 15 hp423Svl/Öst50DSTVT2020
863Q2800SO021ASociologi AV, Uppsats, 30 hp423Svl100NMLVT2020
864Q4820SO021ASociologi AV, Uppsats, 30 hp423Öst100NMLVT2020
865M2032SO040GSociologi GR (A), Ungdomssociologi, 7,5 hp1423Svl50DSTVT2020
866Q4140SO046GSociologi GR (A), Arbetslivets sociologi, 30 hp423Öst100NMLVT2020
867Q2020SO047GSociologi GR (B), , 30 hp423Svl100NMLVT2020
868Q2030SO048GSociologi GR (C), , 30 hp423Svl100NMLVT2020
869Q4150SO048GSociologi GR (C), , 30 hp423Öst100NMLVT2020
870Q4800SO069GSociologi GR (C), Inriktning risk och kris, 30 hp423Öst100NMLVT2020
871Q4810SO071GSociologi GR (B), Risk - och krisperspektiv, 30 hp423Öst100NMLVT2020
872Q4X22SO073GSociologi GR (A), Riskperspektiv, 7,5 hp48Öst100NMLVT2020
873Q4X80SO076GSociologi GR (A), Arbete, organisation och samhälle, 7,5 hp913Öst100NMLVT2020
874Q7010SO087GSociologi GR (A), Social nätverksanalys II, 7,5 hp423Svl/Öst25DSTVT2020
875M2450SS003GSvenska som andraspråk GR (A), Kultur och migration A3, 7,5 hp413Svl50DSTVT2020
876M2440SS004GSvenska som andraspråk GR (A), Inlärning och utveckling av ett andraspråk A4, 7,5 hp1423Svl50DSTVT2020
877M2460SS007GSvenska som andraspråk GR (B), Läromedel och skönlitteratur i skolan, B3, 7,5 hp413Svl50DSTVT2020
878M2470SS008GSvenska som andraspråk GR (B), Uppsats, B4, 7,5 hp1423Svl50DSTVT2020
879M3X80SV001XSvenska språket BE, Svenska för utländska studerande I, 7,5 hp413Svl50NMLVT2020
880M4X00SV001XSvenska språket BE, Svenska för utländska studerande I, 7,5 hp413Öst50NMLVT2020
881M2190SV005GSvenska språket GR (A), , 30 hp423Svl100DSTVT2020
882M2200SV005GSvenska språket GR (A), , 30 hp423Svl100NMLVT2020
883M2420SV009GSvenska språket GR (B), , 30 hp423Svl100DSTVT2020
884M2022SV010ASvenska språket AV, Självständigt arbete. Kompletterande pedagogisk utbildning. Ämneslärare åk 7-9 och gymnasielärare, 15 hp1935SvlTre25DSTVT2020
885M3802SV011ASvenska språket AV, Självständigt arbete för grundlärare F-3, 15 hp423Svl50DSTVT2020
886M3812SV012ASvenska språket AV, Självständigt arbete för grundlärare åk 4-6, 15 hp, 15 hp423Svl50DSTVT2020
887M2430SV013GSvenska språket GR (C), , 30 hp423Svl100DSTVT2020
888M2042SV017ASvenska språket AV, Självständigt arbete, 30 hp423Svl100NMLVT2020
889M3890SV038GSvenska språket GR (A), Svenska språket för grundlärare åk 4-6, 7,5 hp1923Svl100DSTVT2020
890M3880SV040GSvenska språket GR (A), Läs- och skrivutveckling för grundlärare, förskoleklass och åk 1-3, 7,5 hp1923Svl100DSTVT2020
891M3120SV042GSvenska språket GR (C), Svenska för ämneslärare 3, 15 hp413Svl100NMLVT2020
892M3822SV047GSvenska språket GR (A), Svenska för ämneslärare 1, 30 hp423Svl100NMLVT2020
893M3090SV048GSvenska språket GR (B), Verksamhetsförlagd utbildning II för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 hp914Svl100NMLVT2020
894J2850TD001ATeknisk design AV, Examensarbete, 30 hp423Svl100NMLVT2020
895J2820TD001GTeknisk design GR (C), Examensarbete, 15 hp1323Svl100NMLVT2020
896J2800TD002GTeknisk design GR (C), Datorstödd design, 9 hp1323Svl50NMLVT2020
897S4860TR005ATurismvetenskap AV, Masteruppsats, 30 hp423Öst100NMLVT2020
898S4850TR010ATurismvetenskap AV, Individuell läskurs, 7,5 hp913Öst100NMLVT2020
899S4160TR011ATurismvetenskap AV, Kvalitativa metoder i turism, 7,5 hp48Öst100NMLVT2020
900S4X60TR011ATurismvetenskap AV, Kvalitativa metoder i turism, 7,5 hp48Öst100NMLVT2020
901S4830TR014ATurismvetenskap AV, Tillämpad forskning genom fältarbete, 15 hp1423Öst100NMLVT2020
902S4880TR015ATurismvetenskap AV, Projekt I, 15 hp1423Öst100NMLVT2020
903S4870TR017ATurismvetenskap AV, Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp423Öst100NMLVT2020
904S4280TR043GTurismvetenskap GR (A), Kulturturism, 7,5 hp1423Öst50DSTVT2020
905S4320TR044GTurismvetenskap GR (A), Turism och upplevelser, 7,5 hp413Öst50DSTVT2020
906S4270TR056GTurismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp1423Öst100NMLVT2020
907S4X80TR056GTurismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp1423Öst100NMLVT2020
908S4330TR057GTurismvetenskap GR (B), Strategiska faktorer för destinationsutveckling, 15 hp1423Öst100NMLVT2020
909S4260TR058GTurismvetenskap GR (B), Design och ledning av evenemang, 15 hp1423Öst100NMLVT2020
910S4290TR063GTurismvetenskap GR (C), Litteraturfördjupning, 7,5 hp413Öst50NMLVT2020
911S4310TR064GTurismvetenskap GR (C), Självständigt arbete, 15 hp1423Öst100NMLVT2020
912S4300TR065GTurismvetenskap GR (A), Projektledning inom turism, 7,5 hp48Öst100NMLVT2020
913S4410TR069GTurismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling, 7,5 hp413Öst50DSTVT2020
914S4420TR070GTurismvetenskap GR (A), Destinationsutveckling II, 7,5 hp1423Öst50DSTVT2020
915S4050TR071GTurismvetenskap GR (C), Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik II, 7,5 hp413Öst50NMLVT2020
916L4930TR072GTurismvetenskap GR (C), Självständigt arbete, 15 hp1423Öst100NMLVT2020