The Home of Stefan Pettersson


Kurser

Wireless Internet-access 7.5hp, Autumn 08

Wireless Internet-access 7.5hp, Autumn 09

Instruktioner för Examensarbete i Datateknik på C-nivå

Forskning

Forskningsintresset innefattar trådlösa sensornät och multimediedistribution för bredbandstillämpningar såsom IPTV och VoD.

Publikationer

 

Stefan Pettersson, Tekn. Dr.
Avdelningschef, IKS
 

Adress:

Mittuniversitetet
IT och medier, IKS
851 70 Sundsvall

Telefon:

060-14 85 81

Fax:

060-14 88 30

Mobil:

070-524 29 09

Kontor:

Åkroken L407

E-post:

Stefan.Pettersson@miun.se

 

 

 

Last updated: 2007-08-30